3 tips om de bezettingsgraad van uw parkeerplaats te verhogen

maart 17, 2020

Parkeren in de stad is altijd een complexe opgave, daar bent u zich als automobilist zeker van bewust. Veel privé parkeerplaatsen blijven echter een groot deel van de tijd leeg, terwijl veel mensen in de buurt wonen of werken en geen parkeerplaatsen op straat kunnen vinden. U kunt hier iets aan doen en uw parkeerplaats openstellen voor meer mensen.

Ontdek in dit artikel 3 tips om de bezettingsgraad van uw parkeerplaats te verhogen:

1. Parkeerplaatsen samenvoegen

Als u een parkeergarage bezit of beheert, is het essentieel om deze winstgevend te maken. Als het een deel van de tijd ongebruikt blijft, wees er dan van bewust dat dit een verlies van inkomsten is.

Maak uw parkeerplaatsen beschikbaar voor gebruikers om inkomsten te genereren uit uw ongebruikte parkeerplaatsen. Op deze manier helpt u de automobilisten een parkeerplaats te vinden in de buurt van hun huis of werkplek.

Als vastgoedbeheerder of -eigenaar is het samenvoegen van uw ongebruikte activa een duurzaam alternatief om te overwegen.

Deze actie kan dan ook deel uit maken van een efficiënte MVO-aanpak.

2. Maak van uw parkeerplaats een mobiliteitsknooppunt

Door van uw parkeergarage een echte sharing space te maken, kunt u veel gebruikers aantrekken en zo de bezettingsgraad verhogen.

Zo zou de installatie van terminals voor het opladen van elektrische auto's een effectieve oplossing kunnen zijn. Biedt een ruimte aan voor het wassen van de auto op uw parkeerplaats zodat de klanten niet alleen kunnen parkeren maar ook hun auto kunnen verzorgen.

Onderschat het belang van de veelzijdigheid van een parkeergarage niet: richt oplossingen in zoals het huren van elektrische fietsen en scooters, zodat werknemers deze direct kunnen parkeren en gebruiken.

 

3. Vergemakkelijken van de toegang tot uw parkeerplaats

Maak ten slotte uw parkeergarage rendabeler en biedt uw gebruikers een snelle en eenvoudige manier aan om er toegang toe te krijgen. Met de ontwikkeling van de technologie, laten meer en meer oplossingen voor parkeerbeheer u toe om uw parking te digitaliseren en toegankelijk te maken via de mobiele telefoon. Een dergelijke oplossing trekt door zijn praktische en eenvoudige opzet een groot aantal automobilisten aan omdat ze de toegang tot hun parkeergarage zelf kunnen beheren.

Tot slot moet worden opgemerkt dat een efficiënter beheer van de vraag naar parkeergelegenheid het gebruik van de beperkte parkeercapaciteit in gebieden met een grote vraag kan verbeteren. Door de snelle uitbreiding van de stedelijke gebieden in de afgelopen jaren is parkeerbeheer een belangrijk probleem geworden bij het verlichten van de verkeerscongestie, terwijl het tegemoetkomt aan de uiteenlopende behoeften van de steden op het gebied van duurzame ontwikkeling.

New call-to-action

Subscribe to blog updates