Welke rol speelt het bedrijf in mobiliteit?

juli 1, 2019

Tegenwoordig wordt onze samenleving geconfronteerd met een gebrek aan mobiliteit, wat aanzienlijke kosten voor bedrijven oplevert en negatieve effecten heeft op onze gezondheid.

Hierdoor is mobiliteit zonder twijfel een van de grootste hedendaagse maatschappelijke uitdagingen die we tegenkomen. De toekomst van mobiliteit kan worden samengevat als een ontwikkeling; de overgang van een product naar een service.

Zoals een quote van Michel Lussault (2007) duidelijk maakt “tegenwoordig is mobiliteit een functionele noodzaak, maar meer nog dan dat is het een claim, een voorwaarde voor het besef van het bestaan van vrijheid”.

 

Huidige context

Vandaag de dag is de rol van het bedrijf in de ontwikkeling van mobiliteit van groot belang in zowel de ogen van de werknemers (67%) als de besluitvormers (62%).

Invloed bedrijf mobiliteit

Mobiliteit binnen bedrijven is aan het veranderen. Op dit moment zijn twee op de drie mensen op meerdere plekken werkzaam. De helft werkt vanuit huis en 40% werkt onderweg. Deze mobiele trend zal zeker groeien, omdat het vaker voorkomt dat mensen onderweg werken.

Bedrijven zijn tevens bereid om de mobiliteitsactiviteiten in kaart te brengen. Het doel van dit overzicht is om snel een diagnose te stellen van de huidige reissituatie en de maatregelen en acties te identificeren die worden uitgevoerd of gepland om de algehele toegankelijkheid van het bedrijf te verbeteren.

 

Verplichtingen inzake bedrijfsmobiliteit

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht voor voorzieningen met meer dan 100 werknemers, om een Bedrijfsvervoerplan in te voeren, om zo de invloed van het bedrijf op de dagelijkse mobiliteit van zijn werknemers te vergroten.

pde_dd3__078476300_1257_12072013

Dit plan bevat een reeks maatregelen, om de efficiëntie en effectiviteit van de reizende werknemers binnen het bedrijf te verbeteren en de uitstoot van schadelijke stoffen en het wegverkeer te verminderen.

Dit Bedrijfsvervoerplan is het resultaat van verschillend ontwikkelingen, zoals de geleidelijke verandering van het paradigma tussen eigendom en delen (deeleconomie), hyper-connectiviteit en de nieuwe kantoorcultuur van het productieve welzijn. Deze verandering in mobiliteitspatronen wordt gezien als een kans voor bedrijven, omdat het hen in staat stelt om hun aantrekkelijkheid te vergroten, terwijl ze bijdragen aanhet welzijn en de productiviteit van hun werknemers.

De daling van het particuliere vervoer ten gunste van gedeelde mobiliteit, geeft een nieuwe impuls aan bedrijven op sociaal en economisch gebied, waardoor de interne modellen veranderen ten voordele van de werknemers en hun activiteiten.

 

Stimuleren van de mobiliteit binnen bedrijven

In de afgelopen jaren is duurzame mobiliteit een echt sociaal probleem geworden. Er zijn nog steeds veel obstakels, zo vindt 70% van de bedrijfsleiders het nog steeds moeilijk om dit tot stand te brengen. Het is echter essentieel om duidelijk te maken dat het negeren van de mobiliteitsverwachtingen van werknemers leidt tot ontevredenheid en een gebrek aan motivatie.

De gevolgen zijn dan ook snel voelbaar: de werkzaamheden en omzet van het bedrijf stagneren. Werknemers zijn niet langer gemotiveerd, ze leggen zich neer bij deze nieuwe comfortzone en leveren niet langer inspanningen om de doelstellingen van het bedrijf te bereiken.

Om de invoering hiervan te vergemakkelijken, kunnen alternatieve oplossingen worden voorgesteld die bedrijven laten inzien dat duurzame mobiliteit niet alleen een bron van besparingen is, maar zelfs winst kan opleveren. Het biedt de mogelijkheid om de transportkosten te verlagen, de werking van deze bedrijven te optimaliseren en zo de productiviteit te verhogen.

Daarnaast hebben bedrijven die zich bezighouden met duurzaamheid een beter imago bij klanten en potentiële werknemers. Er zijn bedrijven, zoals  BePark, die deze diensten aanbieden.

BePark

 

Voordelen van duurzame mobiliteit

Het duurzame mobiliteitsbeleid is erop gericht om oplossingen te vinden die het gebruik van alternatieve vervoerswijzen aanmoedigen en het verkeer terugbrengen. Het doel hiervan is de broeikasgassen te verminderen, wat een groot milieuprobleem is. Het stimuleren van duurzame mobiliteit binnen een bedrijf houdt in:

  • Promoten van carpoolen of autodelen 63% van de mensen maakt hier gebruik van om naar het werk te reizen.

  • Het vergemakkelijken van thuiswerken Hierdoor wordt tijd en geld bespaard en het komt de productiviteit en levenskwaliteit van de werknemers ten goede.

  • Gedeelde parkeeroplossingDit levert tijdswinst op en toegang tot onbezette parkeerplaatsen.


Wilt u meer weten?

Nouveau call-to-action

Subscribe to blog updates