Cairgo Bike: een groot project voor een betere luchtkwaliteit in Brussel

september 21, 2020

Met het oog op de verbetering van de luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd het project "Cairgo Bike" onder leiding van Brussels Mobility opgezet. Dit project heeft tot doel de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren door het gebruik van bakfietsen (cargo bikes) aan te moedigen voor het vervoer van goederen, maar ook voor het vervoer van personen, zowel voor professionelen als voor particulieren.

Vandaag is het wegverkeer nog steeds verantwoordelijk voor 22% van de CO2-uitstoot die de luchtkwaliteit aantast. Ondanks de inzet van mobiliteitsdiensten en -infrastructuren en de vele acties en bewustmakingscampagnes die gericht zijn op een zachtere vorm van mobiliteit, blijft de auto een veelgebruikt vervoermiddel binnen de hoofdstad. Waarom? Met name vanwege de transportmiddelen, zoals de fiets, laten mensen helaas niet toe om goederen te vervoeren of hun kinderen naar school te brengen.

Deze barrière kan worden overwonnen met de bakfiets. Wat is er zo bijzonder aan? Het is een 2- of 3-wielige fiets met een bak voor het vervoer van materiaal en mensen. Dankzij deze fiets kunnen de Brusselaars hun boodschappen doen, voorwerpen vervoeren en zich met hun kinderen verplaatsen.

Dagelijks rijden er meer dan 16.000 vrachtwagens en 26.000 bestelwagens op de weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze verplaatsingen voor leveringen vertegenwoordigen slechts een klein percentage van het totale verkeer, maar ze nemen veel ruimte in beslag, verstoppen de wegen en zijn verantwoordelijk voor tot 30% van de luchtvervuiling door het verkeer. Dankzij de bakfietsen kunnen professionals de "last mile bezorging", dat wil zeggen de laatste kilometers van een levering per fiets, maken om de aanwezigheid van vrachtwagens en bestelwagens in de stad te beperken en zo de CO2-uitstoot en het geluid dat ze voortbrengen te verminderen. Volgens een recente studie kan 50% van de leveringen per bakfiets plaatsvinden, waardoor het gebruik ervan op grotere schaal een aanzienlijke impact kan hebben op de verbetering van de luchtkwaliteit.

Dit project is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende Brusselse partijen, zowel privé als publiek, maar ook associatief en academisch, die elk hun expertise inbrengen in hun competentiedomein. Deze partijen zijn onder meer Brussels Mobility, Leefmilieu Brussel, de VUB, Pro Velo, Urbike, Cambio, Remorquable, Brussels Economy and Employment, Parking.brussels en BePark.

 

Hoe nemen de parkings deel aan de ontwikkeling van dit project?

Twee van de obstakels voor het gebruik van fietsen in het algemeen en van bakfietsen in het bijzonder, zijn hun berging en de materiële schade die ze kunnen oplopen. Het is daarom noodzakelijk om ruimtes vrij te maken en open te stellen om het gebruik van de bakfiets makkelijker en veiliger te maken. Laten we bovendien niet vergeten dat ze nogal imposant zijn en dus een grotere plaats innemen, waardoor het moeilijk is ze op straat te parkeren. Off-street bakfietsenstallingen zijn daarom een kans om te worden aangegrepen voor een goede uitvoering van dit laatste zonder de stedelijke ruimte te vertroebelen.

De missie van BePark zal zijn om off-street stallingsplaatsen voor bakfietsen aan te bieden. Deze ruimtes zullen dan ook binnen de private parkings liggen, die door BePark worden geopend en geëxploiteerd. Om deze ruimtes te kunnen aanbieden, zullen we een installatie en software ontwikkelen die het mogelijk maken dat bakfietsen een speciale toegang krijgen binnen de parkeergarages. De laatste uitdaging zal zijn om deze parkeerplaatsen te promoten zodat de gebruikers weten dat het mogelijk is om de bakfietsen te gebruiken via het BePark systeem.

BePark heeft ervoor gekozen om deel te nemen aan dit project, dat perfect aansluit bij de missie en ambitie van het bedrijf om de stedelijke beleving te verbeteren door ruimte vrij te maken, de mobiliteit te ontstoppen en de overlast van het autoverkeer te verminderen.

 

Het project "Cairgo Bike", dat door Mobiliteit Brussel wordt bestuurd, werd gecreëerd in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het is een van de 11 geselecteerde projecten uit meer dan 200. De uitvoering van het project zal 3 jaar duren en zal voor 80% gefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling via het programma "Stedelijke Innovatieve Acties".

 

New call-to-action

Subscribe to blog updates