Wat is een mobiliteitsplan?

maart 25, 2019

Elke dag komen er veel werknemers op onze route op weg naar en van het werk. De meesten van hen gebruiken nog steeds de auto als vervoermiddel.

Elke dag komen er veel werknemers op onze route op weg naar en van het werk. De meesten van hen gebruiken nog steeds de auto als vervoermiddel.

Deze autoritten veroorzaken mobiliteitsproblemen zoals verkeersopstoppingen, zonder te vergeten dat de milieu-impact dat door deze automobilisten veroorzaakte is ook aanzienlijk is

Het mobiliteitsplan is opgesteld om het reizen in verband met beroepsactiviteiten te optimaliseren. 

Het concept van het mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan is een geheel van maatregelen om het reizen voor beroepsactiviteiten te optimaliseren: woon-werkverkeer, goederentransport, zakenreizen. Aangezien het doel van dit plan is om de uitstoot van verontreinigende stoffen en het wegverkeer te verminderen, ligt de nadruk op het aanmoedigen van alternatieven voor de personenauto.Dit plan maakt deel uit van een milieu strategie die door de overheid wordt bevorderd.

mobiliteitsplan bedrijf

Is het mobiliteitsplan een verplichting?

In Frankrijk: het mobiliteitsplan is sinds 1 januari 2018 verplicht voor elk bedrijf met meer dan 100 werknemers. 

In juni 2019 verlaagt de Loi d'Orientation de Mobilités (LOM) deze drempel tot alle vestigingen met meer dan 50 werknemers.

In België

  • Brussel-Hoofdstad: het mobiliteitsplan is verplicht voor elke onderneming met meer dan 100 werknemers die op dezelfde site werken
  • Wallonië: het mobiliteitsplan is niet verplicht
  • Vlaanderen: het mobiliteitsplan is niet verplicht

De voordelen van het mobiliteitsplan

Het mobiliteitsplan, een federatief project met meerdere beheersinstrumenten, maakt het mogelijk goede praktijken onder de aandacht te brengen en eventuele problemen in verband met mobiliteit te identificeren.

Dit zijn de voordelen van een mobiliteitsplan in het bedrijfs ecosysteem.

Op sociaal gebied

Het BVP (bedrijfsvervoerplan) verbetert het reiscomfort van de werknemers (minder stress, vermoeidheid, tijdwinst), zodat ook hun levenskwaliteit erop vooruitgaat. 

Op economisch gebied

Het BVP zal focussen op het transport budget, dat vaak in de totale kosten is geïntegreerd en daardoor onbekend is bij de bedrijven.

Bovendien zal de stroomlijning van de woon-werkverplaatsingen en vooral de beperking van de verplaatsingen een positief effect hebben op de vermindering van het vervoersbudget en een betere optimalisering van het wagenpark- en parkeerbeheer mogelijk maken.

Dit zal ook merkbaar zijn op het niveau van de werknemers, die hun reiskosten zullen zien dalen.

Op ecologisch gebied

Maatregelen tegen het reizen van werknemers zullen leiden tot een vermindering van de milieuverontreiniging en van diverse vormen van geluidsoverlast.

De voorkeur voor alternatieve oplossingen heeft tot gevolg dat het energieverbruik en de CO2-uitstoot daalt, wat het milieu voor de toekomstige generaties zal helpen vrijwaren.

Op het niveau van imago

Elk bedrijf dat een mobiliteitsplan opzet, zal zowel intern als extern het imago uitstralen van een geëngageerd en verantwoordelijk bedrijf. Het imago van een bedrijf bevordert omdat ze om zijn werknemers en omgeving geeft.

De ontwikkeling van het mobiliteitsplan

Voor de opstelling van het mobiliteitsplan zijn verschillende stappen nodig: diagnose, actieplan, financieringsplan, opstelling van een tijdschema voor de uitvoering van de acties en procedures voor toezicht en bijwerking er van.

Om u bij dit proces te helpen en u wegwijs te maken in het ontwikkelings protocol, stellen sommige metropolen u gereedschapskisten ter beschikking die bestaan uit digitale dossiers (voor bedrijven), evenals haar netwerk van economische ontwikkelaars.

openbaar mobiliteitplan

Voorbeelden van elementen die in uw mobiliteitsplan moeten worden geïntegreerd

Bevordering van het gebruik van fietsen 

U kunt uw werknemers een fiets-ruimte ter beschikking stellen waar ze hun fiets gedurende de hele werkdag veilig kunnen achterlaten. U kunt uw werknemers ook aanmoedigen om met de fiets te komen door een fietskilometervergoeding toe te wijzen, of door bedrijfsfietsen ter beschikking te stellen. 

Wilt u zich verdiepen in de details en meer te weten komen over het bevorderen van het gebruik van de fiets op de werkplek? Ontdek dit artikel - 4 tips om uw medewerkers aan te moedigen fietsen te gebruiken

Verbetering van de toegang voor voetgangers

Zorg ervoor dat voetgangers gemakkelijk toegang hebben tot uw bedrijf: zorg voor voetpaden en -ingangen.

Bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer

Neem deel of vergoed de abonnementen van al uw werknemers, stel een bedrijfs pendeldienst ter beschikking voor gebieden waar geen openbaar vervoer beschikbaar is. Het is van groot belang regelmatig te communiceren over het gebruik van het openbaar vervoer, alle mogelijkheden te bespreken en alle werknemers uit te leggen welke voordelen het gebruik van het openbaar vervoer heeft om zich naar uw bedrijf te begeven. 

Om meer te weten te komen over alle initiatieven die u kunt nemen om uw werknemers aan te moedigen het openbaar vervoer te gebruiken, raden wij u dit artikel aan Hoe het gebruik van openbaar vervoer aan te moedigen bij uw werknemers?

De uitvoering van telewerk

Sta uw werknemers (die dat wensen) toe om op regelmatige basis van thuis te werken. 

Neem ook deel aan een aantal kosten die worden gegenereerd door het telewerken. Dit zal de noodzaak om naar het werk te pendelen verminderen. 

Geïnteresseerd in het onderwerp telewerk? Ontdek ons artikel: 3 redenen om telewerk te implementeren.

Het stimuleren van carpoolen

Ga een partnerschap aan met autodeel bedrijven zoals Blablacar, Karzoo of iDVROOM, u intern in contact brengen of met andere bedrijven in de buurt van de site, plaatsen reserveren voor "carpoolers", carpool cheques, enz.

Wilt u meer weten over het opzetten van carpooling in uw bedrijf? Hier is een artikel over dit onderwerp: - Hoe kunt u carpoolen introduceren in uw bedrijf?

Het gebruik van software voor parkeerbeheer

Software voor parkeerbeheer biedt u de mogelijkheid parkeer initiatieven te creëren en te beheren die een optimaal gebruik mogelijk maken. U kunt bijvoorbeeld maandelijkse parkeer quota's instellen voor werknemers en programma's opzetten die fietsen en carpoolen aanmoedigen. 

 

Conclusie

Of de invoering van een mobiliteitsplan binnen uw bedrijf nu verplicht is of niet, het kan veel voordelen opleveren voor het bedrijf zelf, maar ook voor de werknemers. Het mobiliteitsplan zal specifiek zijn voor elk bedrijf, afhankelijk van uw situatie, sommige elementen zullen gemakkelijker in uw plan passen dan andere. 

Wilt u meer weten over mobiliteit van werknemers? Deze gids is voor jou!

Nouveau call-to-action

Subscribe to blog updates