5 tips om uw medewerkers aan te moedigen met de fiets naar het werk te gaan

juni 19, 2020

In Frankrijk pendelt slechts 2% van de werkende mensen met de fiets naar het werk, wat zeer weinig is in vergelijking met landen als Denemarken. Maar sinds de uitbraak van het coronavirus willen steeds minder mensen gebruik maken van het openbaar vervoer: een uitgelezen kans om nieuwe gewoonten te ontwikkelen en met de fiets naar het werk te gaan. 

In dit artikel leest u welke praktijken uw bedrijf kan opzetten om uw werknemers aan te moedigen regelmatiger gebruik te maken van alternatief vervoer: 

1. Bedrijfsfietsen voor een positieve impact op het milieu

Fietsen is goed voor het milieu. Deskundigen zeggen dat "de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 40% moet worden verminderd om een kans te hebben om onder de kritische drempel van 2° te blijven", fietsen zou een grote bijdrage leveren aan deze vermindering.

Wist u dat het vervoer verantwoordelijk is voor 30% van de CO2-uitstoot? Binnen deze 30% wordt 72% veroorzaakt door het wegvervoer.

U kunt uw medewerkers kunnen voorzien van bedrijfsfietsen in plaats van bedrijfswagens. Fietsen is een gezonde vervoerswijze die niet vervuild is! Stel dat u uw werknemers bedrijfsfietsen ter beschikking zou stellen om hen aan te moedigen en hen bewust te maken van dit vervoermiddel om hun woon-werkverplaatsingen te vergemakkelijken. Zo draagt u bij tot de vermindering van de vervuiling en de uitstoot van broeikasgassen

2. Aanmoedigingspremie voor het fietsen per kilometer

Fietsen is een financieel voordeel voor zowel de werkgever als de werknemer. De aanmoedigingspremie voor het fietsen per kilometer dekt een deel van de kosten die de werknemer maakt. Fiets naar het werk en profiteer van 25 cent per kilometer.

Dit wordt het "pakket duurzame mobiliteit" genoemd. Deze vergoeding is aantrekkelijk voor zowel het management als de werknemers omdat deze vrijgesteld is van inkomstenbelasting en sociale premies, mits het bedrag lager is dan €200.

3. Bonus bij aankoop van een elektrische fiets

Wat als u een bonus zou geven aan werknemers die een elektrische fiets kopen? Er is niets beters om uw team te motiveren om regelmatiger naar het werk te fietsen!

In feite verleent de overheid steun, de zogenaamde "elektrische-fiets-bonus". De lokale overheden zijn verantwoordelijk voor het uitkeren van deze bonus wanneer een werknemer een nieuwe fiets koopt.

 

4. Fietsparkeeroplossing voor uw bedrijf

Om uw werknemers aan te moedigen de voorkeur te geven aan het gebruik van de fiets, kunt u hen een fietsenstalling binnen uw bedrijf ter beschikking stellen. Zo weten uw werknemers dat ze een veilige plaats hebben om hun fiets te stallen tijdens hun werkdag.

De installatie van doucheruimten zal de werknemers ook aanmoedigen om de fiets te gebruiken omdat ze dan een douche kunnen nemen nadat ze naar het werk zijn gefietst. Een ander belangrijk idee om rekening mee te houden is dat werknemers door fysieke activiteit voor het werk efficiënter kunnen werken omdat ze zich gemotiveerder en productiever voelen.

5. Parkeerbeheer software om initiatieven te implementeren voor het fietsgebruik

Met parkeerbeheersoftware kunt u de toegang van uw werknemers differentiëren. Met dergelijke SaaS-software kunt u bijvoorbeeld uw parkeerbeleid implementeren. In dit beleid kunt u beslissen om een parkeerplaats te garanderen voor mensen die elke dag met de fiets naar het werk komen. 

Als hun een parkeerplaats voor hun fiets wordt gegarandeerd, zullen ze meer geneigd zijn dit vervoermiddel te gebruiken om bij u te komen. 

Nouveau call-to-action

Subscribe to blog updates