Wat is een parkeerbeleid?

oktober 21, 2020

De afgelopen jaren zijn bedrijfsparkeerplaatsen geconfronteerd met diverse veranderingen, zoals de opkomst van strenge regelgeving of de periodieke aanwezigheid van medewerkers van flex-kantoren.

Om deze nieuwe maatregelen en gewoontes het hoofd te kunnen bieden, is het belangrijk dat bedrijven het gebruik van hun parkeervoorzieningen optimaliseren om de hoeveelheid geld die aan parkeren wordt besteed te beperken en tegelijkertijd te blijven voldoen aan de parkeerbehoeften van de werknemers.

Hoe optimaliseert u het gebruik van uw parking? Met een parkeerbeleid!

Ontdek via dit artikel de principes van een parkeerbeleid en de voordelen van de toepassing ervan binnen uw bedrijf.

 

Fundamentele principes

Een parkeerbeleid laat u toe om het beheer van uw parking te optimaliseren door verschillende oplossingen en functionaliteiten te implementeren als antwoord op de complexiteit van het probleem. Over het algemeen laat dit beheersbeleid toe om het verkeer van voertuigen binnen en buiten de parking vlot te laten verlopen.

Om een parkeerbeleid te creëren dat perfect is aangepast aan uw behoeften, is het essentieel om de specifieke parkeerbehoeften van uw bedrijf te kennen. Om dit te kunnen doen, moet u enkele vragen kunnen beantwoorden over uw bedrijf in het algemeen en over de mobiliteitsgewoonten van uw werknemers. Bijvoorbeeld:

  • Totaal aantal werknemers (en bezoekers) dat naar het werk rijdt
  • Het aanwezigheidspercentage
  • De bezettingsgraad van de parkeerplaats
  • Zijn er medewerkers met gegarandeerde toegang tot de parkeerplaats?

Het is essentieel om te onthouden dat de vraag naar parkeerplekken continu in ontwikkeling is. Het is dus noodzakelijk om een parkeerbeleid met regelmaat te her-evalueren, zodat het snel en flexibel kan worden aangepast aan de huidige situatie (toezicht, evaluatie, metingen, correcties, aanpassingen).

Wij hebben voor u een complete lijst met vragen voorbereid die u kunt stellen bij het opstellen van uw parkeerbeleid.Checklist parking policy

Toepassing met behulp van technologie

De implementatie van een parkeerbeleid suggereert meestal het gebruik van technologie, omdat dit een meer concrete en optimale analyse van de dagelijkse taken van de gebruikers mogelijk maakt.

Een SaaS-software kan dus een goed alternatief zijn als het gaat om het beheer van deze parkeerplaatsen. Deze beheertool maakt een eenvoudig en effectief beheer van uw parkeerplaatsen mogelijk zonder dat u hiervoor moeite hoeft te doen. Met een dergelijke software kunt u gebruikers activeren en deactiveren, hun toegangsrechten wijzigen volgens de behoeften (verlaten van het bedrijf, verandering van functie, enz.), een aantal parkeerkredieten toekennen volgens de beslissingen die tijdens de ontwikkeling van het beleid worden genomen. U zal ook volledige parkeergegevens kunnen verkrijgen via een vereenvoudigd dashboard en het geplande en werkelijke gebruik van uw parking kunnen analyseren.

De voordelen van deze toepassing

Voordelen voor de werknemers

  • Het parkeerbeleid maakt het mogelijk om een eerlijke regeling binnen het bedrijf te brengen.

  • Geen stress en onzekerheid meer over het vinden van een parkeerplek, medewerkers weten van tevoren of ze een plekje op de parkeerplaats hebben of niet.

  • Als het parkeerbeleid is ontwikkeld volgens ieders mobiliteitscriteria, zullen werknemers zich meer gehoord voelen en meer vertrouwen krijgen.

Voordelen voor het bedrijf

  • Een financieel voordeel: een duurzaam beheer van uw parking vermindert de kosten voor het bedrijf, terwijl de efficiëntie van het bedrijf gewaarborgd blijft. Het bespaart ook tijd.

  • Vermindering van verkeersopstoppingen en afvlakking van het voertuigverkeer op de parkeerplaats door de medewerkers naar de beschikbare plaatsen te leiden.

Voordelen voor de gemeenschap

  • Een winst voor het milieu en de mobiliteit: een duurzaam parkeerbeleid stimuleert een modale verschuiving van auto's naar milieuvriendelijker vervoersmiddelen.

Parkeerbeleid parking policy gids

Subscribe to blog updates