Waarom een parkeerbeleid invoeren binnen uw bedrijf?

oktober 13, 2020

Heeft u een eigen parkeerplaats binnen uw bedrijf? Heeft u problemen met het beheer van hiervan? Zijn uw medewerkers niet tevreden over de parking? Of integendeel, alles gaat goed op uw parking?

In welke situatie u zich ook bevindt, het parkeerbeleid kan veel positieve voordelen voor uw bedrijf opleveren. Wij leggen u alles uit.

Laten we beginnen met een korte uitleg. Het parkeerbeleid is een regeling die binnen de bedrijfsparkeerplaats wordt toegepast om het parkeren op de parkeerplaats te regelen. Het is gericht op het optimaliseren van het beheer van de parking door het implementeren van verschillende oplossingen en functionaliteiten als antwoord op de complexiteit van het probleem. Over het algemeen zorgt dit beheersbeleid voor een vlotte doorstroming van het autoverkeer, zowel buiten als binnen de parking. Dit beleid wordt dan ook uitgevoerd in het kader van een globaal mobiliteitsmanagement.

 

Hoe is een parkeerbeleid een echte troef voor uw bedrijf?

Maak uw ruimte rendabel, deblokkeer (im)mobiliteit

Elke dag constateren we dat 15 tot 20% van de werknemers afwezig is of in ieder geval niet aanwezig is op hun werkplek. Onder deze werknemers kunnen we ons voorstellen dat sommige van hen een parkeerplaats hebben op uw bedrijfsparkeerplaats. Wanneer zij niet naar kantoor gaan, blijft hun parkeerplek dus leeg, terwijl andere werknemers van deze plek hadden kunnen profiteren. Met een parkeerbeleid kunt u deze ruimte optimaal benutten, maar ook de bezettingsgraad van uw parkeerplaats zoveel mogelijk optimaliseren. 

Hoe is dit mogelijk? U kunt dit parkeerbeleid laten werken met behulp van een reserveringssysteem dat via een parkeermanagementsoftware beschikbaar is. Op deze manier kunnen medewerkers vooraf hun plaats reserveren, maar ook hun reservering annuleren als er een last-minute belemmering ontstaat. De aanvankelijk gereserveerde ruimte is dan weer beschikbaar voor een andere medewerker die op zoek is naar een parkeerplaats.

Met deze optimalisatiegedachte in het achterhoofd kunnen we ons gemakkelijk voorstellen hoe dit parkeerbeleid nuttig kan zijn om het hoofd te bieden aan wetgeving zoals COBRACE in Brussel; of Franse initiatieven om de modal shift van auto's naar andere, meer duurzame vervoerswijzen te stimuleren. Aangezien het aantal toegestane parkeerplaatsen per kantoorgebouw wordt verminderd, is het belangrijk dat elke ruimte verstandig wordt gebruikt. Het is ook belangrijk om alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat de ruimte de hele dag door door verschillende medewerkers wordt gebruikt, die deze zullen delen volgens hun behoeften en schema's.

Welzijn van werknemers

Een MVO-aanpak hanteren door middel van parkeerbeleid

Ter herinnering: de MVO-aanpak van een bedrijf (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is vooral gebaseerd op de bijdrage die het levert aan duurzame ontwikkeling. In bedrijven worden veel acties ondernomen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Het parkeerbeleid en het mobiliteitsplan behoren tot deze acties. Door een directe impact te hebben op de mobiliteit van uw medewerkers draagt u bij aan de vermindering van de CO2-voetafdruk van uw bedrijf. 

Hoe kunt u een impact hebben op de mobiliteit van uw medewerkers? Door een beperkt aantal parkeersessies toe te kennen aan mensen die met andere middelen van vervoer naar het werk kunnen komen.

Als dit uw wens is, zal het uw taak zijn om deze mensen de nodige elementen te verschaffen om deze mobiliteitswisseling zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld de garantie van dagelijkse toegang tot uw parkeerplaats bieden aan medewerkers die met de fiets naar het kantoor pendelen. Eenmaal binnen de parking kunnen zij hun fiets in een daarvoor gereserveerde ruimte stallen. U kunt ook een plaats voor de auto van de carpooler garanderen. De optie van het openbaar vervoer is een punt dat niet over het hoofd mag worden gezien. Als uw bedrijf goed bereikbaar is via gedeeld vervoer en uw medewerkers op deze manier gemakkelijk aan de slag kunnen, kunt u bijvoorbeeld bijdragen aan hun reiskosten ter compensatie van niet-toegewezen parkeersessies. 

Door uw parkeerbeleid op deze manier in te richten, neemt u deel aan de modal shift van auto's naar milieuvriendelijker vervoersmiddelen. Het is een effectief instrument om het verkeersvolume en de daaruit voortvloeiende milieuhinder te verminderen, zowel binnen als buiten de stad.

Deelnemen aan de verbetering van het welzijn van uw werknemers op het werk

Met een parkeerbeleid weten uw medewerkers op voorhand of ze al dan niet plaats hebben op uw parking. Zo kunnen ze zich ontlasten van de dagelijkse stress van het zoeken naar een parkeerplaats, omdat ze hun transportmiddelen kunnen aanpassen aan hun toegang. 

Als u bij de ontwikkeling van uw parkeerbeleid rekening houdt met alle noodzakelijke criteria, zoals de mobiliteitsbehoeften van uw medewerkers, zullen zij de verdeling van de toegang en dus de parkeerplaatsen rechtvaardiger vinden. Als sommige mensen zich gediscrimineerd voelden op uw bedrijfsparkeerplaats, zal dit niet langer het geval zijn met een dergelijke regeling. Een werknemer zal meer voldoening krijgen op het werk als hij zich gehoord en in aanmerking genomen voelt.

Door werknemers een aangenamere parkeerervaring te bieden, zal hun hele dag worden beïnvloed. Een gelukkige werknemer is een werknemer die ook efficiënter zal zijn. Het geluk van uw personeel is direct gekoppeld aan de goede werking van uw bedrijf. 

Dankzij de software voor parkeerbeheer, waarmee u uw parkeerbeleid implementeert, krijgt u een precies beeld van de identiteit van de mensen op uw parking, aangezien de toegang tot de parking gereguleerd wordt. Dit draagt bij aan de verbetering van de veiligheid op uw bedrijfsparkeerplaats. Dit gevoel van veiligheid wordt weerspiegeld in uw medewerkers en kan hun bereidheid om voor langere tijd met u samen te werken vergroten. 

Het parkeerbeleid is een interessant instrument als u uw ruimte optimaal wilt benutten en tegelijkertijd een MVO-aanpak wilt hanteren die bevorderlijk is voor duurzame ontwikkeling. Ook uw medewerkers profiteren dagelijks van deze organisatie: ze besparen tijd en ontlasten zich van de stress die het zoeken naar een parkeerplaats met zich meebrengt.

Parkeerbeleid parking policy gids

Subscribe to blog updates