Hoe bepaalt u de werkelijke kosten van uw bedrijfsparkeerplaats?

mei 20, 2019

Bent u bekend met de kostenstructuur van uw bedrijfsparking? Bent u in staat om deze kosten precies te berekenen? Weet u hoeveel deze kostenstructuur beïnvloed wordt door de kwaliteit van het beheren van uw parkeerplekken? Het doel van dit artikel is om u een beter inzicht te geven in het ontstaan van parkeerkosten en u te laten zien hoe u de impact hiervan kunt verminderen.

Om het makkelijker te maken, hebben we deze in twee categorieën opgedeeld:

  • Directe kosten
  • Indirecte kosten

 

Directe kosten

Ten eerste zijn er de “directe kosten” van uw parkeerplaatsen, die staan voor het aandeel dat de parkeerplekken vertegenwoordigen in de prijs van het huren van uw kantoren, of de prijs van de parkeerplekken wanneer u die van een extern bedrijf huurt. Deze prijs is uiteraard afhankelijk van de locatie van uw kantoren, het type parkeerterrein etc. In de meeste steden in Europa, kost een parkeerplek tussen de €100 en €250 per maand van het totale bedrag dat het bedrijf elke maand voor zijn kantoren betaalt. Dit betekent dat bedrijven tussen de €1200 en €3000 per jaar betalen per parkeerplek. Hoewel dit al een groot bedrag is, betreft dit slechts de zichtbare kosten. Naast deze directe kosten, is het belangrijk om het aantal indirecte kosten erbij op te tellen, die ver boven de zichtbare kosten van uw parkeerplaats uit zullen komen.

 

Indirecte kosten

Indirecte kosten zijn een stuk gecompliceerder om te begrijpen en te berekenen. In veel gevallen hangt hun aandeel, in vergelijking met de directe kosten, grotendeels af van de efficiëntie van het parkeerbeheer.

Wanbeheer kan de parkeerkosten enorm doen oplopen omdat:

Tijd verliezen is geld verliezen...

Ten eerste leidt een slecht beheer van uw parkeerterrein tot immaterieel tijdsverlies voor uw werknemers.

Naast het zoeken naar een parkeerplek, dat vele minuten kan duren en soms nutteloos blijkt, kan het zijn dat werknemers die geparkeerd staan regelmatig hun parkeerschijf moeten aanpassen of lang moeten lopen van hun auto naar het werk. Het is dan ook aannemelijk dat een werknemer tot wel 30 minuten per dag verliest, door de noodzaak om te parkeren.

Laten we als referentie het gemiddelde Belgische salaris nemen van €3401. Door dagelijks 30 minuten te verliezen (laat, slecht humeur…) gaat er per week 2,5 uur verloren. In een werkweek van 38 uur is dit een verlies van 6,6% op de gehele tijd. Dit leidt tot een verlies van €225 per maand en meer dan €2500 per jaar.

Als we daarnaast bedenken dat de werknemer deze tijd productief had kunnen zijn voor het bedrijf en dat een werknemer minstens zoveel waarde creëert als hij/zij kost, kunnen we concluderen dat dit tijdsverlies een minimale gederfde winst van €2500 per jaar tot gevolg heeft.

Dat is €5000 per werknemer per jaar .

 

Stress en een slecht humeur, dat kost wat!

Aan de andere kant verkeert uw werknemer, die tijd en brandstof heeft verspild en vervolgens naar het kantoor heeft moeten lopen, niet in de beste staat om te gaan werken.

Een goed humeur zorgt tevens voor het overbrengen van energie, het stimuleren van creativiteit en het verbinden van het team. Het is dan ook niet moeilijk om het belang in te zien van het zorgen voor goede werkomstandigheden voor uw werknemers.

Naast de verliezen in relatie tot stress en een slecht humeur, moeten we ook rekening houden met het feit dat werknemers, wanneer ze zich goed voelen:

  • een tandje bij willen zetten en klaar zijn om wat extra inspanningen te leveren
  • initiatieven nemen en deelnemen aan verbeteringsprocessen
  • productief, energiek en enthousiast zijn, wat ook invloed heeft op hun collega’s
  • zelden afwezig zijn en langer bij dezelfde werkgever blijven

Het kwantificeren van de tekorten, als gevolg van een slecht humeur of stress gerelateerd aan het parkeren, is zeer ingewikkeld, zo niet onmogelijk.

Voor deze begroting gaan we er even van uit dat een gestreste of gefrustreerde werknemer aan het begin van de werkdag een gemiddelde productiviteit afname van 20 minuten per dag heeft; of €1650 per werknemer per jaar op basis van de bovengenoemde elementen.

 

Kennisvlucht, zegt u dat iets?

De arbeidsmarkt is zeer competitief en u weet vast wel dat er meer gedaan moet worden om nieuw talent aan te trekken. Jongeren zijn niet langer noodzakelijk op zoek naar bedrijven die hun het beste salaris of de meeste zekerheid bieden, maar zoeken meer en meer naar comfort op het werk een plezierige werkomgeving.

Het feit dat 78% van de sollicitanten een goede werksfeer boven het salaris verkiest, maakt het belang voor het bedrijf duidelijk van het vermijden van conflicten tussen werknemers of spanningen tussen leidinggevende. Een oorzaken van een slechte sfeer in het bedrijf, is de toegang die werknemers hebben tot de parkeerplaats. Het is noodzakelijk om een eerlijk en efficiënt systeem te hebben, zodat werknemers het mobiliteitsbeleid van het bedrijf begrijpen en ermee instemmen.

De mobiliteit binnen het bedrijf zal dan ook een belangrijke rol spelen voor kandidaten, in het overwegen van de verschillende opties.

U moet dan ook alle kansen aan uw kant hebben om de meest bekwame kandidaten te werven.

En laten we de werknemers die al voor uw bedrijf werken niet vergeten!

Wanneer we weten dat het vervangen van een werknemer meer dan 100% van zijn/haar jaarsalaris kan kosten, rekening houdend met de tijd die het kost om zijn/haar vertrek te beheren en iemand te vinden die hem/haar vervangt, traint, etc., hoeft het belang van het creëren van een plezierige werkplek niet langer bewezen te worden. U moet dan ook alles uit de kast halen om uw werknemers blij en tevreden te houden binnen uw bedrijf.

ice nl-01

 

Hoe u deze kosten kunt verlagen? Dit is een complexe vraag. Het is niet voldoende om eenvoudigweg meer parkeerplaatsen voor uw werknemers te bieden, want als het aandeel van de directe kosten in vergelijking met de indirecte kosten opnieuw zou worden geherwaardeerd, blijft het feitelijk dat de totale som van de parkeertarieven ongewijzigd kan blijven.

Het is dan ook essentieel om de juiste balans te vinden tussen:

  1. Het aantal parkeerplekken dat uw bedrijf nodig heeft om zoveel mogelijk werknemers tevreden te stellen
  2. Het invoeren van een zo eerlijk en transparant mogelijk parkeerbeleid
  3. Het gebruik van geschikte management tools die u in staat stellen om de koppeling te maken tussen uw parkeerbeleid en het realtime gebruik van de parking

Om verder te gaan, kunt u onze gids voor het besparen van parkeerkosten dankzij parking management downloaden. Deze handleiding bevat een samenvatting van een aantal waardevolle tips voor het opzetten van uw parkeerbeleid.

New call-to-action

Als u uw zaken rechtstreeks met een van onze deskundigen wil bespreken, aarzel dan niet contact met hem/haar op te nemen via deze link.

Subscribe to blog updates