Hoe kan gedeeld parkeren het behoud en de valorisatie van het erfgoed mogelijk maken?

september 9, 2019

Vanuit financieel oogpunt wordt vermogen gedefinieerd als het verschil tussen alle passiva en activa. Activa zijn de goederen die u bezit en de rechten die daaraan verbonden zijn, zoals onroerend goed, meubilair, octrooien, enz. Passiva daarentegen zijn schulden en diverse financiële verplichtingen. In het geval van uw parkeergarage is het een voordeel, in die zin dat u deze voor een bepaald bedrag kunt doorverkopen of eventueel verhuren en zo een inkomen kunt verkrijgen.

Het concept van gedeeld parkeren verwijst naar het concept van het bieden van privé parkeerplaatsen voor iedereen. Het steeds toenemende aantal personen of werknemers dat op zoek is naar plaatsen draagt bij tot de congestie in de steden. Daarom is het concept van gedeeld parkeren in een stroomversnelling geraakt. In dit artikel zullen we zien hoe gedeelde parkeergarages het mogelijk maken om het eigen financiële, sociale of menselijke erfgoed te behouden en te versterken.

Uw financiële activa verbeteren en behouden

Of u nu een particulier, een groot bedrijf of een KMO bent, parkeerbeheer is een uitstekende manier om uw vastgoed te optimaliseren. Wanneer u een parkeerplaats heeft en deze verhuurt, krijgt u een bepaald inkomen. Deze inkomsten, die steeds regelmatiger kunnen worden, vormen een stap in de richting van het behoud en de toename van uw vermogen.

 

Benut het potentieel van uw vacante posities

Zijn sommige van uw parkeerplaatsen ongebruikt? Wees u ervan bewust dat ze enig potentieel hebben, vooral als u in een grote stad woont. Heeft u ooit meerdere malen in de buurt moeten rondlopen om een plekje te vinden? Als dit het geval is, is de kans groot dat uw ongebruikte ruimtes een aanzienlijk potentieel hebben: een grote vraag naar een of meer lege ruimtes.

Hoe kan gedeeld parkeren het behoud en de valorisatie van het erfgoed mogelijk maken?

Beperking van de uitgaven, middelen voor het behoud van financiële activa

Hoe geavanceerder uw parking is, hoe duurder deze is. Dit is bijvoorbeeld het geval voor parkeergarages met automatische toegang. Bij regelmatige storingen kan uw toegangssysteem snel een financiële kostenpost worden. Het verhuren van uw vrije parkeerplaats maakt het mogelijk om bepaalde kosten te compenseren en een grotere duurzaamheid van uw vermogen te garanderen.

Waardering van uw vermogen: verhoog uw inkomen

Of u nu een hotel, een groot bedrijf of een KMO bent, de kans is groot dat parkeerverhuur niet tot uw core business behoort. Het verhuren van uw ongebruikte parkeerplaatsen kan echter een goede manier zijn om uw inkomen te verhogen zonder dat u extra inspanningen hoeft te leveren. In het kader van ons Value -aanbod zorgen wij immers voor alle aspecten die verband houden met de huur van uw parking: van de implementatie van de toegangstechnologieën tot de facturatie, tot de marketingdimensie.

>>>Quiz: welke waarde kunt u met uw parking genereren?<<<

 

...En hoe zit het met MVO in dit alles?

Zoals hierboven vermeld, is het concept van gedeeld parkeren bedoeld om aan de groeiende vraag naar parkeerplaatsen te voldoen. Deze grote vraag draagt in belangrijke mate bij tot de congestie in grote steden en de uitstoot van broeikasgassen. Daarom heeft het verhuren van lege parkeerplaatsen door een bedrijf een impact op MVO. Zo maakt gedeeld parkeren het niet alleen mogelijk om de waarde van haar financiële activa te verhogen, maar ook om haar betrokkenheid op het gebied van slimme mobiliteit te vergroten.

Een MVO-aanpak in overleg met de stakeholders maakt het mogelijk om de relaties tussen de twee hoofdrolspelers te verbeteren. Als gevolg daarvan worden partners loyaler en zijn ze bereid om hun contractuele verplichtingen te vernieuwen. Ten tweede wordt het restrictieve parkeerbeleid steeds beperkter, steden willen het aantal auto's in hun centra verminderen. Daarom stimuleren zij verantwoorde maatregelen en met name de bundeling van onderbenutte parkeerplaatsen, aangezien dit in goede synergie met de huidige bepalingen werkt.

Conclusie

Het lijkt alsof gedeeld parkeren zorgt voor de verbetering en het behoud van uw vermogen, voor zover het u in de eerste plaats toelaat om de kosten in verband met uw parkings te beperken. Daarnaast zijn de grote vraag naar en beschikbaarheid van uw parkeerplaatsen twee ingrediënten die van uw parkeergarage een groot potentieel voor valorisatie maken. En tot slot willen veel mensen hun plaats niet verhuren omdat dit een zware administratieve last en een aanzienlijke persoonlijke investering voor hen zou betekenen. Bij BePark weten we dit beter dan wie dan ook. Daarom zorgen wij voor de uitvoering van uw verhuur, zowel op technisch als op administratief gebied.

New call-to-action

Subscribe to blog updates