Interview met de Groupe Launay: Hoe het parkeerbeleid het bedrijf in staat stelt zich aan te passen aan de behoeften van zijn medewerkers.

januari 27, 2021

Parkeren is een waardevolle hulpbron voor iedereen, vooral voor bedrijven die voor hun medewerkers willen zorgen door hun verschillende diensten aan te bieden. Naarmate de evolutie van de bedrijven leidt tot een toename van het aantal werknemers, wordt het aanvankelijk geplande aantal parkeerplekken onvoldoende. 

Dit is het probleem waarmee de Groupe Launay geconfronteerd wordt, die besloten heeft een parkeerbeleid te voeren om aan de behoeften van haar medewerkers te kunnen voldoen en een extra dienst aan te bieden door het gebruik van de parkeerplaats te optimaliseren.

De 55 medewerkers van de projectontwikkelaar die in het centrum van Rennes werken, delen de 30 parkeerplekken die het bedrijf ter beschikking stelt. 

Negen jaar geleden had de groep minder dan 30 medewerkers in dienst. Sindsdien is het aantal medewerkers toegenomen, evenals de vraag naar parkeerplekken. Ondanks de gemakkelijke toegang tot het hoofdkantoor via het openbaar vervoer, kreeg de onderneming tijdelijke of permanente verzoeken om te parkeren op de parkeerplaats, die niet meer konden worden ingewilligd. 

Omdat de groep geen parkeerplekken wilde afnemen van medewerkers die er al gebruik van maakten, was het voeren van een parkeerbeleid een vanzelfsprekendheid. Dit biedt andere medewerkers de mogelijkheid om te profiteren van parkeerplekken die zij delen naar gelang de beschikbaarheid en de behoefte. Ook kunnen zij gebruik maken van de parkeerplaats van afwezige personen die vooraf hun plek hebben vrijgemaakt. 

We spraken met de heer Jean-Marc Morel, secretaris-generaal van de Groupe Launay over de uitvoering van dit parkeerbeleid en de resultaten ervan op de bedrijfsparkeerplaats.

 

Amandine: Hoe heeft u uw parkeerbeleid uitgevoerd? 

Jean-Marc Morel: We hebben het eerst geprobeerd met kantoorautomatisering tools, maar het werkte niet. Bovendien kost het tijd, iemand moet er voor zorgen, je moet tabellen maken, je moet gaan vissen naar informatie...

Om het parkeerbeleid dat we wilden implementeren optimaal te laten werken, hadden we een systeem nodig dat ons in staat stelde om de parkeerplaats in real time te beheren en om de beschikbaarheid te zien, de vrijgave te melden en de plekken op de parkeerplaats te reserveren. Om deze reden hebben we besloten om gebruik te maken van parkeerbeheer software.

 

A: Hebben de medewerkers snel begrepen hoe ze het platform moeten gebruiken? Hoe heeft u hen ondersteund bij het gebruik van deze nieuwe technologie?

J-M Morel: Ja, het gebruik van de tool is bijzonder eenvoudig. Om ze te begeleiden, hebben we de instructies van BePark doorgegeven, die zeer eenvoudig zijn. Toch hebben we de vragen beantwoord van enkele medewerkers die wat meer afgeleid waren en die de e-mails die over dit onderwerp waren gestuurd niet hadden gelezen, maar over het algemeen was de oplossing relatief snel en gemakkelijk te vinden.

We hielpen ook collega's die de mogelijkheid hadden om met ander vervoer dan hun eigen auto naar het werk te gaan.

 

A: Welke feedback hebben uw medewerkers over de uitvoering van het parkeerbeleid gegeven?

J-M Morel: Ik heb positieve feedback gehad, we hadden zelfs medewerkers die ons bedankt hebben voor de implementatie van deze tool, omdat sommigen de auto van tijd tot tijd moeten nemen en nu de mogelijkheid moesten vinden om een plek te reserveren, het maakt hun leven gemakkelijker. We zijn gewoon bezig om de kwaliteit van het leven op het werk aan te passen, heel eenvoudig. Dit parkeerbeleid is een extra service die we onze medewerkers bieden.

 

A: Welke conclusies trekt u na enkele maanden gebruik uit de implementatie van deze regeling op uw bedrijfsparkeerplaats? 

J-M Morel: Ik denk dat iedereen het samen moet doen. Aan de ene kant heb je de werkgever, die de middelen geeft om dit instrument te gebruiken, en aan de andere kant de werknemers die het zich eigen moeten maken. De werkgever moet geprikkeld worden, werknemers in het begin regelmatig eraan herinneren dat ze hun plek moeten vrijgeven als ze om een of andere reden niet aanwezig zijn. Het gebruik van dit instrument moet een reflex worden voor alle werknemers, want door het te gebruiken zullen zij in staat zijn om anderen te laten profiteren van een parkeerplek. Na een paar maanden is het nog geen reflex voor iedereen, maar het wint wel aan kracht.

 

Conclusie

De implementatie van een parkeerbeleid met behulp van parkeerbeheer software heeft de Groupe Launay in staat gesteld een extra service te bieden aan haar medewerkers door te voldoen aan hun parkeerbehoeften. Een eenvoudige en efficiënte oplossing voor een aangenamer dagelijks leven.

U wilt meer weten over het parkeerbeleid, hoe u het kunt creëren en hoe u het kunt uitvoeren? De antwoorden op deze vragen vindt u in onze minigids over dit onderwerp:

Parkeerbeleid parking policy gids

Subscribe to blog updates