Hoe reizen Fransen naar het werk?

oktober 19, 2020

Tegenwoordig is het gemakkelijk om van de ene plaats naar de andere te gaan doordat er steeds meer verschillende transportmiddelen beschikbaar zijn.

In grote steden als Parijs wordt het openbaar vervoer meer gebruikt dan individueel vervoer.
In kleine steden en op het platteland wordt meestal de auto gebruikt.

Hoe verder weg van de grote steden, hoe minder het openbaar vervoer wordt gebruikt.

In een studie van Randstad, waarin werd gekeken naar hoe 9.000 werknemers zich naar het werk verplaatsen, werd vastgesteld dat uit de deelnemers:

  • 63% hun persoonlijke auto gebruikt
  • 18% gebruik maakt van het openbaar vervoer
  • 4% neemt een fiets of een motorfiets
  • 9% loopt naar het werk
  • 2% verkiest carpoolen 
  • De overige 4% wordt toegeschreven aan mensen die thuis werken.

De dominantie van de auto in Frankrijk kan voornamelijk worden verklaard door drie factoren. Het gebrek aan infrastructuur tussen stad en platteland. Veel werknemers wonen meer dan 20 km van hun werkplek. Bovendien blijft de auto het gemakkelijkste vervoermiddel voor ouders om hun kinderen te vervoeren.


Door het coronavirus wordt de auto als een veilig vervoermiddel beschouwd, waardoor het gebruik ervan door werknemers toeneemt. Ook het gebruik van de fiets neemt toe door het virus.

 

How do French people travel to work _ (11)

Subscribe to blog updates