Hoe kun je mobiliteit heroverwegen na Covid-19? Interview met BECI's Mobiliteitsadviseur

april 8, 2020

Om de impact van de lockdown omtrent Covid-19 op de mobiliteit in België, en meer specifiek in Brussel te begrijpen, spraken we met Ischa Lambrechts, Mobiliteitsadviseur van het BECI.

Florence:

Vandaag stellen we vast dat er weinig auto's op straat zijn. De mobiliteit is vloeiend, de hoeveelheid fietsen en voetgangers is groter dan de hoeveelheid auto's. Welke conclusies kunnen uit deze situatie worden getrokken?

Ischa Lambrechts:

Er is duidelijk een positief effect op de mobiliteit, maar om de verkeerde redenen. We kunnen er niet blij mee zijn en zeggen: "Dankzij de crisis hebben we een betere mobiliteit". Dat is een verkeerde redenering. Er is echter een kans die we kunnen zien; vandaag de dag wordt 90% van de Brusselse bedrijven gedwongen om op afstand te werken. Ze passen zich aan en denken opnieuw na over de organisatie van het werk, vooral dan met videoconferenties.

Er moet ook rekening worden gehouden met de bedreigingen die deze situatie met zich meebrengt. Laten we bijvoorbeeld kijken naar de sector van de "sharing" mobiliteit: het risico is tweeledig. De meeste spelers in de "sharing" mobiliteit zijn starters, dus het is voor hen een moeilijke en gecompliceerde periode omdat burgers zich niet meer verplaatsen. Maar naast het probleem dat hun omzet beïnvloedt, is de bedreiging op de lange termijn dat het gedrag van de gebruikers de neiging heeft te veranderen. Degenen die nog steeds moeten reizen, maken om hygiënische redenen geen gebruik meer van een deelauto. Men kan zich dan ook afvragen of ze dat weer zullen doen wanneer de lockdown zal worden opgeheven. Waarschijnlijk, maar het zal tijd kosten.

Florence:

Welke impact zal deze mobiliteit hebben op bedrijven?

Ischa Lambrechts:

Als de files toenemen, zal dat niet alleen gevolgen hebben voor de economie in termen van het bbp, maar het zal ook gevolgen hebben voor de bedrijven. Vandaag weten we dat een auto die in de file staat, bedrijven zo'n 10 euro per uur kost, terwijl een vrachtwagen tot 80 euro kan kosten. De werkelijke impact is moeilijk te kwantificeren omdat we nog nooit zo'n situatie hebben meegemaakt. Aan de andere kant kunnen we het voorbeeld van de aanslagen van 2016 gebruiken, waarna het één tot twee jaar duurde voordat het gebruik van het openbaar vervoer weer normaal was. We kunnen ons dus voorstellen dat we met een soortgelijke situatie te maken zullen krijgen. De gebruikers zullen geneigd zijn hun privé-auto's te gebruiken, wat een impact zal hebben op de congestie van de wegen.

Een andere directe impact voor bedrijven is dat werknemers in deze files vast komen te zitten, wat zal leiden tot tijdverlies, vertragingen, stress en frustratie.

Florence:

Hoe zullen de gewoontes van de gebruikers veranderen als ze uit de problemen raken?

Ischa Lambrechts:

Voor korte afstanden (minder dan 5 km) kan het gebruik van gedeelde fietsen toenemen naarmate de gebruikers gewend zijn geraakt aan het gebruik ervan en er plezier aan beleven. De grote uitdaging zal zijn voor pendelaars uit andere regio's. Ongeveer 50% van de Brusselse werknemers woont in Vlaanderen of Wallonië. Het is voor deze mensen nodig dat er oplossingen moeten worden gevonden, zoals het ondersteunen van telewerken, nu we er aan gewend zijn geraakt en de infrastructuur is aangelegd.

Florence:

Hoe moeten bedrijven de mobiliteit organiseren als we terug kunnen keren naar een normale situatie?

Ischa Lambrechts:

Ik zou zeggen dat we zo snel mogelijk terug moeten naar onze gewoontes, maar natuurlijk moeten we de veiligheidsgebaren en de hygiënevoorschriften respecteren. Het is alsof je na een auto-ongeluk zo snel mogelijk weer achter het stuur moet zitten, want psychologisch is het moeilijker als je wacht.

Mijn tweede advies is meer gericht op bedrijven. Vergeet de lessen en mogelijkheden die je hebt geleerd niet. Als je vandaag de mogelijkheid en gelegenheid hebt gehad om te telewerken, dan kun je dat morgen nog steeds doen. Zo kunnen medewerkers tijdens de spitsuren niet meer reizen en zo onnodige stress, frustratie en tijdverlies voorkomen. Men moet zich realiseren dat telewerken een echte oplossing is voor het probleem van de mobiliteit en het welzijn van werknemers in het algemeen.

Nouveau call-to-action

Subscribe to blog updates