Hoe verbetert digitalisering de mobiliteit?

augustus 7, 2019

We raken steeds meer met elkaar en met de technologieën om ons heen verbonden. Sindsdien wordt de digitalisering gebruikt om de verschillende problemen van de hedendaagse megatrends aan te pakken, met name: verstedelijking, globalisering, vergrijzing van de samenleving en milieuduurzaamheid.

De vooruitgang op het gebied van digitale technologieën heeft vrijwel alle facetten van de samenleving veranderd, waarbij rekening wordt gehouden met sociale media, mobiele technologieën en analytics. Bovendien stelt de digitalisering van de stedelijke mobiliteit mensen in staat om toegang te krijgen tot stedelijke hulpbronnen die ons dagelijks begrip van de steden en samenlevingen waarin we leven vormgeven.

De mobiliteit van de toekomst zal vooral digitaal genetwerkt worden. Deze trend is onomkeerbaar. Alle vervoerswijzen hebben een enorm groot potentieel om in de toekomst de consumenten, het milieu, de infrastructuur en de hulpbronnen aanzienlijk te ontlasten door gebruik te maken van digitale oplossingen.


Intelligente mobiliteitsoplossingen

Onder de hedendaagse megatrends van de consument zoals: geen bezit, eenvoud, zowel digitale als eco-levensstijlen, stimuleren grote veranderingen in de mobiliteitssector. Dit stimuleert een nieuwe reeks mobiliteitsoplossingen om aan de mobiliteitseisen te voldoen.

De 3 vormen van mobiliteitsoplossingen die door de integratie van digitale technologieën worden gepromoot zijn: carpooling, fietsdelen en intermodaal vervoer. Vooruitgang op het gebied van digitale technologieën maakt een grotere verwerkingskracht in kleinere mobiele apparaten mogelijk door het gebruik van GPS- en internettechnologieën te combineren.

Op het gebied van individuele mobiliteit kunt u dankzij nieuwe apps en platforms met uw smartphone altijd uitgebreide informatie ontvangen voor het plannen van uw reis, inclusief informatie over verkeersstromen in real time.

Op logistiek gebied zijn bedrijven dankzij betere en snellere informatie over de verkeerssituatie of de weersomstandigheden nu al bezig om hun capaciteit, routeplanning, kosten en emissies permanent te optimaliseren.

hoe verbetert digitalisering de mobiliteit

Intelligente mobiliteitsinfrastructuur

Intelligente mobiliteitsinfrastructuur komt neer op het implementeren van mobiele omgevingen met draadloze toegangstechnologie om het delen van informatie tussen bewegende voertuigen en de weg- of verkeerssystemen te vergemakkelijken. Met het oog op de vele uitdagingen van een steeds digitalere wereld moet het oude infrastructuurbeleid worden verbeterd door de integratie van digitale technologieën om nieuwe concepten en oplossingen voor stedelijke mobiliteit te ontwikkelen.

We kunnen drie vormen van intelligente mobiliteitsinfrastructuur onderscheiden: voertuig-naar-infrastructuur-communicatie, intelligente verkeerssystemen en voertuig-naar- netcommunicatie.

De digitalisering maakt veiligheidsgerelateerde, real-time, lokale en situatiegebaseerde diensten mogelijk die gericht zijn op het verbeteren van de verkeersveiligheid door tijdige informatieverstrekking aan bestuurders.

Binnenkort zullen we merken dat er meer gedragsveranderingen optreden, niet alleen op het gebied van mobiliteit, maar ook op het gebied van energieverbruik, met de opkomst van elektrische mobiliteit als alternatief voor traditionele verbrandingsmotoren. Hierdoor raken energie en mobiliteit steeds meer met elkaar verweven.

Digitale technologieën spelen een belangrijke rol door elektrische bestuurders van voertuigen te voorzien van gegevens over ritten, rijpatronen, accucondities en openbare oplaadpunten. Met dit brede scala aan informatie is het mogelijk om zowel de kosten van het opladen als de algemene energiekosten tot op zekere hoogte te verlagen.

De digitalisering van het parkeren is ook essentieel voor een duurzaam stedelijk mobiliteitssysteem. Parkeerbeheersystemen worden nu geïntegreerd om vraag en aanbod beter te beheren zonder schadelijke effecten, de luchtkwaliteit te verbeteren en de CO2- uitstoot te verminderen, terwijl dezelfde toegang tot de stadsfuncties behouden blijft. Nieuwe apps, sensoren en algoritmes zorgen voor een betere routing naar lege parkeerplaatsen en betalingen. Het huren en verhuren van parkeerplaatsen is nu eenvoudiger dan ooit.

Intelligente mobiliteitsinfrastructuur

Verbeterde mobiliteitservaring

Voor een betere mobiliteitservaring moet er meer inzicht komen in betrouwbare gegevens van voertuigen en infrastructuur. Digitalisering biedt gebruikers een naadloze, veiligere en flexibelere mobiliteitservaring.

We kunnen drie concepten behouden die aangeven hoe digitale technologieën de mobiliteitservaring verbeteren: intra-voertuigcommunicatie, voertuig-voertuigcommunicatie en autonome voertuigen.

Intra-voertuig- en voertuig-voertuigcommunicatie bestaat uit intelligente systemen voor het detecteren van zowel het gedrag van de bestuurder (vermoeidheid en slaperigheid) als de eigen prestaties van het voertuig, die van cruciaal belang zijn voor de bestuurder en de openbare veiligheid. Zulke systemen worden in een steeds sneller tempo ontwikkeld omdat de systemen voor de detectie van het rijgedrag van de bestuurder steeds beter worden. Deze intelligente systemen bevatten ook alarmen die via draadloze technologieën met andere voertuigen integreren om bestuurders te helpen door het verstrekken van coöperatieve informatie over verkeerswaarschuwingen en -rapporten.

 
Verbeterde mobiliteitservaring
 
Autonome voertuigen kunnen zonder menselijke tussenkomst richtingen plannen en uitvoeren. Deze voertuigen hebben het potentieel om de capaciteit van het wegennet uit te breiden, de veiligheid te verhogen en de werklast van de bestuurder te verminderen. Deze ontwikkeling zal er ook toe bijdragen dat het mobiliteitsconcept een geheel nieuwe betekenis krijgt, omdat het bezit of het besturen van een auto misschien niet zo belangrijk is als het van punt A naar punt B gaan. Er is veel meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in de gevolgen van dergelijke mobiliteitsveranderingen, met name voor de automobielindustrie, die door de digitalisering van haar producten met verstoringen te maken kan krijgen.
Nouveau call-to-action

Subscribe to blog updates