Terugblik op de Europese Mobiliteitsweek 2020 bij BePark

september 30, 2020

De Europese mobiliteitsweek vond plaats van 16 tot 22 september. Sinds 2002 heeft dit initiatief tot doel het bewustzijn van het bestaan van alternatieven op het gebied van duurzame mobiliteit te vergroten. Het thema van dit jaar was "Nul-emissiemobiliteit voor iedereen".

BePark heeft besloten om op eigen kracht deel te nemen aan deze mobiliteitsweek. Het BePark team ging tijdens deze 7 dagen verschillende uitdagingen aan om een zachtere mobiliteit te ontdekken en te adopteren.

Waarom een uitdaging binnen BePark?

Zoals alle bedrijven zijn ook wij bekend met de problemen en de issues rond mobiliteit. Als speler in de mobiliteitssector leek het ons essentieel om alle teams bewust te maken van de verschillende mobiliteitsvormen in de regio. Wat is een betere manier om dit te doen dan op onze eigen manier deel te nemen aan de mobiliteitsweek? De belangrijkste doelstelling was niet alleen het ontdekken van mobiliteitsmiddelen die we in theorie al kenden, maar vooral het onder de aandacht brengen van duurzame mobiliteit zonder het gebruik van de auto.

Waaruit bestond deze uitdaging?

De uitdaging vond plaats in 3 fasen. Op het einde van de week werden de punten die door alle deelnemers werden verzameld geteld om de mensen aan te duiden die de zachtste en meest gevarieerde mobiliteit hadden aangenomen.

De “ontdekking van de micro mobiliteit” uitdaging

Om de medewerkers in staat te stellen een veelvoud aan transportmiddelen te ontdekken, hebben we met het bedrijf Modalizy samengewerkt om een complete oplossing te bieden voor de mobiliteitsuitdagingen van bedrijven en het beheer van hun reiskosten. Het bedrijf biedt verschillende soorten kaarten aan die door de medewerkers kunnen worden gebruikt om hun mobiliteitskosten te beheren. Dankzij deze samenwerking werd een Modalizy kaart met een vooraf bepaald budget aan iedereen uitgedeeld. Dit bedrag was, op verzoek van BePark, enkel bedoeld voor het gebruik van verschillende transportmiddelen zonder benzinemotor.

Toen deze kaarten eenmaal in de medewerkers hun bezit waren, werd de uitdaging aangegaan om binnen een bewust laag budget zoveel mogelijk verschillende transportmiddelen in te zetten.

Wandel + fietsuitdaging

De tweede uitdaging was om te lopen en meer fietsen te gebruiken voor het woon-werkverkeer. Hoe we dit deden? Door de afgelegde kilometers bij te houden met behulp van een applicatie voor het registreren van de verplaatsingen. Deze uitdaging was zeker iets sportiever, maar maakte het ook mogelijk om de nieuwe fietsinfrastructuur te ontdekken. Het gaf ook mensen die al een fiets bezitten of die al naar hun werk lopen de kans om niet te worden onderschat.

Dagelijkse uitdagingen

Om iedereen dagelijks aan te moedigen en teamcohesie te creëren, werden er dagelijkse uitdagingen aangekondigd en voorgesteld. Hier zijn deze uitdagingen:

  • Mobiliteitsquiz
  • Stuur de meest originele foto van jezelf op een vervoermiddel
  • Autosleutels 24 uur lang op kantoor laten liggen
  • Rennen of fietsen om een patroon te tekenen op de kaart van een app
  • Complete 12 kilometer met de fiets of te voet in één dag
Drawing BePark Strava

Wat zijn de resultaten na een week van de uitdaging?

Gedurende de hele week zijn we gemotiveerd gebleven en hebben we ons best gedaan om optimaal te genieten van de ervaring van de mobiliteitsweek.

Na deze deelname heeft het BePark team diverse vragen beantwoord zodat de ervaringen van de mobiliteitsweek gedeeld konden worden.

Dankzij deze uitdagingen hebben meer dan de helft van ons nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische scooter, kunnen testen.

Meer dan 70% van ons heeft de vraag positief beantwoord: "Heeft het gebruik van bepaalde vervoermiddelen tijdens deze week je dagelijks leven gemakkelijker/leuker gemaakt?”

Het is dan ook niet verwonderlijk dat 9 op de 10 mensen het gebruik van deze vervoersmiddelen zouden aanbevelen aan de mensen om hen heen. Wanneer men vraagt om op een schaal van 1 tot 10 de beschikbaarheid van vervoer in Brussel te beoordelen, komt er een gemiddelde van 7,5/10 tevoorschijn.

Het meest gewaardeerde vervoersmiddel was de fiets, omdat er veel positieve reacties op kwamen. De uitdaging heeft velen van ons in staat gesteld om de gemeenschappelijke elektrische fietsen in de stad te ontdekken. Het gebruiksgemak en de tijdbesparing die het met zich meebrengt, hebben een positieve impact gehad.

Tot slot, als het gaat om het verwachte resultaat, namelijk een overgang naar een zachtere mobiliteit, zijn de resultaten van deze week meer dan voldoende. Sommige mensen zeiden namelijk dat ze hun dagelijkse reisgewoonten volledig zouden veranderen als gevolg van dit initiatief. Zo'n 70% van het BePark team heeft het over een gedeeltelijke verandering van hun reismiddelen.

Een mobiliteitsweek waaruit iedereen positieve resultaten haalt, met nieuwe ervaringen maar ook nieuwe gewoontes en een nog meer samenhangend team.

We kijken uit naar de nieuwe uitdagingen van volgend jaar!

New call-to-action

Subscribe to blog updates