Wat is Cobrace en wie is erbij betrokken?

december 13, 2019

Elke dag komen ongeveer 200.000 pendelaars Brussel binnen om naar hun werk te gaan. Deze verplaatsingen oefenen een enorme autodruk uit. En juist om het wegverkeer te verminderen, heeft Brussels Milieu besloten om de parkeerplaatsen gereserveerd voor kantoren en bedrijven op te heffen. Sinds 2016 verplicht de Brusselse Regeling voor lucht-, klimaat- en energiebeheer (COBRACE) particuliere exploitanten van overdekte en ondergrondse parkeergarages om hun milieuvergunningen om de 15 jaar te vernieuwen.

Het is duidelijk dat het doel, dat de wetgever in dit specifieke geval nastreeft, is om de werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werken te stimuleren niet systematisch de auto te pakken voor het reizen tussen “werk en huis”. Op de langere termijn hoopt men om een aangenaam stadsgebied te creëren, dat ruimte laat voor groene plekken en openbare of niet-vervuilende vervoersinfrastructuren.

In de praktijk heeft deze regelgeving, die van kracht is geworden in 2016, betrekking op ieder persoon of bedrijf die/dat kantoorruimte bezit in de regio Brussel.

Hoewel de regelgeving technisch gesproken van toepassing is op de eigenaren van het gebouw, zijn het gebruikelijk de bedrijven die de panden huren en indirect voor de kosten opdragen, waaronder de financiële kosten en de kosten voor het toegankelijk maken van het desbetreffende gebouw.

Alle vastgoed eigenaren moeten de milieuvergunning van hun gebouwen elke 15 jaar vernieuwen, op de relevante administratieve afdeling van Brussel. Sinds 2016 heeft het vernieuwen van de milieuvergunning voor kantoorgebouwen in regio Brussel geleid tot een vermindering van het aantal geautoriseerde parkeerplekken in elk kantoorgebouw.


Het nieuwe maximale aantal parkeerplekken onder de COBRACE-wet wordt vervolgens opnieuw bepaald aan de hand van twee criteria:

Toegankelijkheid

De eerste berekeningsfactor is de toegankelijkheid van het kantoorgebouw met het openbaar vervoer, gebaseerd op zones die door de administratie worden bepaald (A: zeer goede bereikbaarheid, B: goede bereikbaarheid, C: matige bereikbaarheid).

De kantoorruimte

De tweede berekeningsfactor is de kantoorruimte (m²) van het gebouw, waarvoor een verlenging van de vergunning wordt aangevraagd.

Afhankelijk van het gebied heeft u recht op een verschillend aantal parkeerplekken op basis van uw gebouw.

zone milieuvergunningen

 

Wie maakt zich zorgen? Wie niet?

Alle op straat en in kantoorgebouwen gelegen parkeerplaatsen worden getroffen. Dit geldt ook voor locaties die gehuurd worden door kantoren in een naburig gebouw, ook al is het gebruik van het naburige gebouw niet onderworpen aan COBRACE. Het is altijd het eindgebruik van de locatie dat bepaalt of de locatie al dan niet onder COBRACE valt.

Met andere woorden, als u eigenaar bent van een onroerend goed of overweegt om te investeren in kantoren, of als uw bedrijf in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd is en u wilt weten hoe deze regelgeving in de praktijk van toepassing is, dan zal dit artikel zeker nuttig voor u zijn.

Daar vallen niet onder:

  • Huisvesting
  • Winkels
  • Ambacht, industrieel, logistiek, opslag of productie van materiële diensten
  • Openbare parkeerplaatsen
  • Apparatuur van collectief belang of openbare dienst
  • Taxi’s
  • Hotels

COBRACE past verschillende milieu- en energieregels toe (PEB, reisplannen, ETS, lucht, enz.). Het zet nieuwe richtlijnen geheel of gedeeltelijk om. Het is gearticuleerd met andere belangrijke milieuteksten zoals milieuvergunningsverordeningen, milieumisdrijven en budgetfondsen.

Download onze minigids om de COBRACE onder de knie te krijgen:

New call-to-action

Subscribe to blog updates