5 tips voor het beheer van parkeerplaatsen met meerdere locaties

april 21, 2020

De toename van het aantal parkeerplaatsen in uw bedrijf maakt het beheer ervan complexer. Het is ingewikkelder om een wereldwijde zichtbaarheid van de beschikbaarheid van uw parkeerplaatsen te hebben. Dit maakt het moeilijk om de toegang tot de parkeerplaatsen te beheren en om al uw medewerkers tevreden te houden.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, volgen hier 5 tips om multi-park sites zo goed mogelijk te beheren:

Centraliseer

Het beheer van de verschillende parkings op één intelligent platform vermijd tijdverlies, dubbele informatie en neem ieders frustratie weg.

Geef verschillende soorten toegang

Probeer iedereen één of meerdere toegangen tot de parkings te geven volgens hun behoeften en niet volgens hun wensen (om de omzet en de onderlinge verdeling van de ruimtes zoveel mogelijk te optimaliseren).

Segmenteer

Het sorteren van de behoeften van elke persoon: heeft de manager meer rechten in mijn bedrijf? Zijn zwangere vrouwen en mensen met beperkte mobiliteit een prioriteit? Of juist gelijke toegang bieden aan alle werknemers, ongeacht hun hiërarchisch niveau? Het bedrijfsbeleid en de bedrijfscultuur bepalen wat de prioriteiten zijn en hoe het bedrijf zijn parkeerbeleid zal segmenteren.

Redeneer

Redenering van het parkeerbeleid op een manier die het leven van de werknemers gemakkelijker maakt: ze kunnen het woon-werkverkeer gemakkelijker maken zonder zich zorgen te hoeven maken over hun parkeerplaats als ze op hun bestemming aankomen.

U kunt ook ons artikel lezen: Wat is een parkeerbeleid?

Maak medewerkers verantwoordelijk

Maak medewerkers verantwoordelijk voor het gebruik van de parkeergarages. Ze worden steeds schaarser, zeker als uw aantal medewerkers groeit. Door hen de mogelijkheid van parkeermanagement te bieden zullen zij zich ervan bewust worden dat parkeren een schaars goed is geworden. Tot slot zijn er verschillende handvatten om de multi-site parkings in uw bedrijf optimaal te beheren. Zo kunt u de werknemerstevredenheid verhogen, het bewustzijn over parkeren en de mobiliteit van uw team vergroten. Een goed parkeerbeleid zal zowel uw waarden als uw bedrijfscultuur weerspiegelen.

New call-to-action

Subscribe to blog updates