Gedeelde parkings: een oplossing voor stedelijke mobiliteit

oktober 1, 2020

Een stad is een voortdurend evoluerende plaats die zich aanpast aan de situaties waarin ze zich bevindt. Om zich aan te passen aan de veranderingen die ze tegenkomt, kiest elke stad de oplossing die ze het meest geschikt acht.

Het spreekt voor zich dat mobiliteit een grote uitdaging is voor steden. Velen van hen worden geconfronteerd met een gebrek aan parkeerplaatsen, hetzij naar keuze (om het aantal auto's te regelen), hetzij door het wegvallen van parkeerplaatsen om externe redenen. Een oplossing voor deze groeiende behoefte aan parkeerplaatsen is het bundelen van parkeerplaatsen.

In dit artikel leggen we het concept van gedeelde parkings uit en introduceren we concrete situaties waarin BePark heeft ingegrepen om steden en gemeenten in staat te stellen problemen met betrekking tot parkeerplaatsen op te lossen.

 

De mutualisering van parkeerplaatsen

Wat is een gedeelde parking?

Een gedeelde parkeerplaats is een privé parkeerplaats die ter beschikking wordt gesteld aan externe personen zodat zij kunnen profiteren van parkeerplaatsen. Dankzij nieuwe technologieën die de toegang tot onderbenutte privé parkings vergemakkelijken, kunnen we ze nu openstellen en parkeeroplossingen ter beschikking stellen aan burgers en bedrijven.

Deze parkings maken het mogelijk voor:

  • Vastgoed bezitters om het potentieel van hun parkings te maximaliseren door het gebruik ervan te verhogen. Hiervoor worden ongebruikte ruimtes verhuurd aan externe personen. De bezettingsgraad van de parkeergarage zal hierdoor toenemen. Ontdek onze VALUE-service
  • Automobilisten om een veilige parkeerplaats te vinden. Ontdek onze SPACES-service

Wie kan profiteren van deze gedeelde parkings? 

Bewoners die dagelijks in de buurt van hun woning willen parkeren, werknemers die dagelijks de stad bezoeken, maar ook bezoekers die de stad doorkruisen voor een bepaald evenement. Door bezoekers te laten parkeren in deze parkeergarages wordt voorkomen dat het dagelijks leven of de mobiliteit van de buurtbewoners wordt verstoord wanneer er een speciaal evenement plaatsvindt. Deze parkings zullen ook helpen om het verkeer te vergemakkelijken en de congestie in de stad te verlichten, wat goed is voor de mobiliteit in het algemeen.

Wie kan profiteren van deze gedeelde parkings? 

Wie is BePark? 

BePark is een bedrijf dat in vele steden gemeenschappelijke parkings aanbiedt, maar BePark is ook veel meer dan dat. Hier volgt een korte introductie, zodat u meer over ons te weten kunt komen.

BePark is in 2011 ontstaan binnen de paradoxale relatie tussen vastgoed en mobiliteit, twee sectoren die recentelijk een revolutie doormaken. Met aandacht voor de evolutie van de markt heeft het bedrijf digitale oplossingen ontwikkeld waarmee bedrijven, steden en vastgoed spelers hun parkings beter kunnen beheren, rendabeler kunnen maken en de mobiliteit kunnen verbeteren. We implementeren ook duurzame mobiliteit oplossingen binnen de parkings, zoals fiets- en bakfietsenstallingen en oplaadpunten voor elektrische voertuigen. BePark is een belangrijke speler in de mobiliteit van morgen. Uiteindelijk is het onze missie om parkeergarages om te vormen tot echte mobiliteitsknooppunten. 

Wat zijn de uitdagingen waar steden voor staan op het gebied van mobiliteit? 

Steden staan voor vele uitdagingen op het gebied van mobiliteit, met name op het gebied van parkeergarages.

Toenemende verstedelijking 

Men kan bijvoorbeeld wijzen op de toenemende verstedelijking. Het aantal inwoners in steden neemt voortdurend toe. Aan de andere kant blijft het aantal parkeerplaatsen onveranderd en is er zelfs sprake van een daling. Het is daarom noodzakelijk om parkeerplaatsen te vinden voor deze nieuwe inwoners en tegelijkertijd een optimale mobiliteit binnen de stad te garanderen. 

Herontwikkeling van de openbare ruimte

Steden evolueren met de tijd en er vinden verschillende veranderingen plaats binnen hun grenzen. Het is gebruikelijk dat deze ontwikkeling ten koste gaat van bestaande parkeerplaatsen. Zo ontstaan er bijvoorbeeld fietspaden, bredere trottoirs of groenvoorzieningen om het stedelijk leven te verbeteren. Omdat ook parkeerplaatsen een niet te verwaarlozen behoefte zijn, moet er een alternatief voor de verwijderde parkeerplaatsen worden gevonden. 

De moeilijkheid om nieuwe parkeerplaatsen te bouwen

De aanleg van nieuwe parkeergarages vormt een aanzienlijke kost voor steden. Bovendien zorgen de nodige constructies voor allerlei overlast voor de omwonenden en de weggebruikers. Waarom zou je bovendien investeren in een nieuwe parkeergarage als je weet dat veel privé parkeerplaatsen leeg staan? Deze privé parkings zijn het perfecte alternatief voor de aanleg van nieuwe parkeergarages om aan de vraag naar parkeerplaatsen te voldoen. 

 

De oplossingen van BePark

Verschillende steden besloten beroep te doen op BePark om de uitdagingen waar ze voor stonden aan te pakken. Dit zijn de uitdagingen die we hebben kunnen aangaan in steden en gemeenten, door de implementatie van gedeelde parkeergarages.

Het meeste halen uit de bestaande grond en het genereren van nieuwe bronnen van inkomsten voor de stad

Heeft uw stad verschillende openbare parkeergarages in de buurt van gebouwen zoals een theater, een zwembad of een gemeentelijk stadion? Zijn deze parkings ook op bepaalde momenten van de dag druk bezet, maar op andere momenten van de dag bijna leeg? 

BePark kan het gebruik van deze parkeergarages optimaliseren door het installeren van de toegangstechnologie en door een deel van de ruimtes te verhuren aan klanten die op zoek zijn naar een parkeerplaats in de buurt. Het verhuren van deze plaatsen zal dus een nieuwe bron van inkomsten zijn voor de stad.

Onze samenwerking met het Koninklijk Atheneum van Elsene is een concreet voorbeeld van hoe we het gebruik van een parking kunnen helpen maximaliseren en zo extra inkomsten kunnen genereren. Scholen worden overdag intensief gebruikt, maar dat is niet het geval 's avonds, 's nachts of in het weekend. Op basis van deze vaststelling heeft de school besloten om een bepaald aantal parkeerplaatsen ter beschikking te stellen aan externe gebruikers tijdens de periodes waarin de parking onderbenut is. Door deze parkeerplaatsen te verhuren genereert de school inkomsten die ze kan investeren in nieuwe projecten, maar ze laat ook toe aan de buurtbewoners om te profiteren van een betere parkeerervaring.

>>>> Ontdek onze casestudy over Koninklijk Atheneum van Elsene <<<<

 

Verbetering van het stadslandschap door het aantal bovengrondse auto's te verminderen

Sommige steden besluiten het aantal parkeerplaatsen op straat te beperken om de mobiliteit en het autogebruik te reguleren. Dit is het geval voor de stad Gent, die het aantal voertuigen op haar straten wil beperken. Om dit doel te bereiken, probeert ze de toegang tot auto's zoveel mogelijk te beperken door bepaalde straten enkel toegankelijk te maken voor voetgangers en fietsers. De stad wil echter een alternatief bieden aan de automobilisten door parkeerplaatsen te voorzien in de nabijheid van het stadscentrum, waardoor een vlotte bereikbaarheid wordt gegarandeerd. Daarom heeft Gent op haar website een kaart beschikbaar gesteld waarop de verschillende privé- en openbare parkings in de stad zijn aangegeven. Ook de gemeenschappelijke parkings van BePark staan op de website vermeld. Zodra we nieuwe parkings in Gent hebben, nemen we contact op met de bevoegde instanties zodat ze deze kunnen toevoegen aan de lijst van beschikbare parkeerplaatsen. Dit maakt het voor mensen gemakkelijker om te weten welke parkeerplaatsen er beschikbaar zijn en verhoogt de bezettingsgraad ervan.

Het gebruik van reeds bestaande parkings als alternatief voor parkeerplaatsen op straat die verdwijnen

Misschien heeft u last van de verwijdering van parkeergarages op verschillende strategische plaatsen in uw gemeente? Het verdwijnen van grote parkings kan veel mobiliteitsproblemen veroorzaken. Helaas komt dit vaak voor dus is het noodzakelijk om een oplossing te vinden zodat honderden mensen niet urenlang in rondjes hoeven te rijden op zoek naar een parkeerplaats. 

Dit is de situatie waarin de stad Namen zich bevindt. De mobiliteitsdienst wordt vaak gecontacteerd door buurtbewoners en bedrijven die op zoek zijn naar parkeerplaatsen. Bovendien staat de naderende sluiting van een parkeergarage met meer dan 600 plaatsen in het hart van de stad al vast. Het gevolg hiervan is dat Namen te maken krijgt met een reëel gebrek aan parkeerplaatsen. 

Om dit probleem te verhelpen, deed de stad Namen een beroep op BePark om alternatieve oplossingen aan te bieden in afwachting van de bouw van een nieuwe parking, die in de komende drie jaar zou moeten klaar zijn. BePark zal dan ook alles in het werk stellen om oplossingen te vinden voor de buurtbewoners en de werknemers door hen naar gedeelde parkings te leiden.

Het makkelijker maken voor burgers en bezoekers om een parkeerplaats te vinden

U kunt de mobiliteit van uw stad of gemeente verbeteren door bewoners en bezoekers te helpen om gemakkelijk een plek te vinden om hun auto te parkeren. Een manier om dit te doen is bijvoorbeeld door de verschillende gedeelde parkings die BePark aanbiedt op de website van uw stad/gemeente op te sommen. 

Dit is wat de steden/gemeenten Brussel, Gent, Luik, Nijvel, Elsene, Evere, Vorst, Molenbeek en anderen hebben gedaan. Zo kunnen ze hun bezoekers helpen bij het vinden van een parkeerplaats. Hoe minder mensen constant op zoek zijn naar een parking, hoe beter de mobiliteit in de steden. 

 

search internet parking

 

Staat u voor een uitdaging die vergelijkbaar is met de uitdagingen die in dit artikel worden besproken? Wilt u uw bewoners en bezoekers alternatieven bieden? Aarzel dan niet om contact op te nemen met BePark, wij gaan de uitdagingen met u samen graag aan. 

New call-to-action

Subscribe to blog updates