Maak elke vierkante meter van uw parkeerplaats winstgevend en bied een extra service aan

april 28, 2021

Als asset manager is een van uw grootste zorgen het optimaliseren van de bezettingsgraad en daarmee de winstgevendheid van uw verschillende assets.

Parkeren is een integraal onderdeel van uw infrastructuur en meestal wordt het potentieel ervan niet ten volle benut of zelfs vergeten. Het is mogelijk deze onderbezetting te verhelpen en ervoor te zorgen dat elke vierkante meter van uw parkeerruimte wordt benut en winstgevend is. 

In dit artikel leggen we uit hoe je dit op een eenvoudige manier mogelijk maakt.

Hoe het parkeren in het algemeen wordt beheerd en hoe het moet worden beheerd

In het algemeen is de meest gebruikelijke manier om een parkeerplaats te beheren als volgt: een parkeerplaats van 12 m2 wordt slechts gebruikt door één en dezelfde persoon aan wie deze ruimte is toegewezen. Bovendien staan er meestal alleen auto's op de parkeerplaats.

Deze vooringenomen perceptie van het parkeerterrein als een onveranderlijk goed moet bij iedereen evolueren naar een visie van het parkeerterrein als een open en innovatieve infrastructuur. 

Om deze verandering op gang te brengen, moet er aan twee assen worden gewerkt.

  • Pooling: om een parkeerterrein te hebben dat maximaal wordt benut, moet het worden gemutualiseerd. Op die manier kunnen plaatsen die overdag niet worden gebruikt door mensen die werken, worden gebruikt door anderen en extra inkomsten opleveren voor de eigenaar, terwijl de veiligheid van het gebouw wordt gewaarborgd.
  • Diversificatie: om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen, moet worden gedacht aan het onderbrengen van andere vervoermiddelen dan de auto op het parkeerterrein.

Naar een geoptimaliseerde en veelzijdige parkeervoorziening

Pooling van de parkeerplaats

Wat is een gedeelde parkeerplaats?

Een gedeelde parkeerplaats is een privéparkeerterrein dat ter beschikking wordt gesteld om het gebruik ervan te optimaliseren en meer inkomsten te genereren, en tegelijk een oplossing te bieden voor lokale gemeenschappen die op zoek zijn naar een parkeeroplossing. 

Met nieuwe technologieën die de toegang tot onderbenutte particuliere parkeerterreinen vergemakkelijken, is het nu mogelijk deze terreinen open te stellen voor hun omgeving.

Hoe werkt het? 

Afhankelijk van de behoeften van de huidige gebruikers kan een bedrijf dat gespecialiseerd is in parkeerbeheer zoals BePark u helpen bij het bepalen van het aantal parkeerplaatsen dat gedeeld moet worden en voor welke tijdspannes. 

Zodra de analyse is uitgevoerd en de beslissing is genomen, hoeft de eigenaar zich nergens meer zorgen over te maken. Abonnementen, facturering, toegang en klantenopvolging worden verzorgd door het parkeerbeheerbedrijf. 

Elke maand ontvangt de parkeigenaar de inkomsten die worden gegenereerd door de gedeelde parkeerplaatsen. Dit is een regelmatige bron van inkomsten

Parkeren als mobiliteitsknooppunt

Sommige plaatsen op uw parkeerterrein kunnen worden gebruikt om aan nieuwe mobiliteitsbehoeften te voldoen. 

Heeft u ruimtes die te klein zijn voor een auto? Waarom gebruikt u ze niet om fietsen te stallen en een extra service te bieden aan de gebruikers? Dit type ruimte kan ook worden gedeeld, u kunt besluiten om fietsparkeerkaarten te verkopen om aan de groeiende vraag naar dit type parkeren te voldoen. 

Vandaag staan alleen al in Brussel meer dan 7.700 mensen op een wachtlijst om toegang te krijgen tot een fietsenstalling. De vraag is reëel en vormt een uitgelezen kans voor eigenaars die elke vierkante meter van hun eigendom willen optimaliseren en tegelijk extra inkomsten willen genereren. 

Fietsers zijn bang om hun fiets op straat te laten staan, en terecht!  Veel fietsen worden gestolen of beschadigd. Door te zorgen voor een veilige en gemakkelijk toegankelijke fietsenstalling, maakt u van uw parking een mobiliteitshub. 

Lees meer: Uw parking als hefboom voor mobiliteit

 

Conclusie

Uw parkeerterrein is een belangrijk onderdeel van uw infrastructuur. Elke vierkante meter van het parkeerterrein kan worden geëxploiteerd. Dankzij de nieuwe technologieën is het voortaan mogelijk een hoge bezettingsgraad te bereiken en tegelijk een regelmatig inkomen te genereren en diensten aan te bieden die beantwoorden aan de verwachtingen van de gebruikers. 

Wilt u weten hoeveel waarde u kunt genereren met uw parkeerfaciliteit? Doe deze quiz en kom erachter! 

Subscribe to blog updates