Smart City: Hoe maken Business Centers onze steden slimmer?

juli 29, 2019

De ontwikkeling van telewerken heeft geleid tot een toename van het aantal Business Centers. Volgens de editie 2019 van de "Global Workspace Survey" die jaarlijks door de IWG (Regus) wordt uitgevoerd, zegt 62% van de ondervraagde Franse bedrijven een beleid van "flexibele werkplekken" te hebben ingevoerd, hetzij in de vorm van telewerken, hetzij in de vorm van coworking.

Tegelijkertijd is het onmogelijk om over telewerken te praten zonder de rol van technologie als katalysator voor slimme mobiliteit te erkennen: dankzij de alomtegenwoordige Wi-Fi en mobiele apparaten zoals smartphones, computers of tablets kunnen werknemers buiten hun hoofdkantoor werken. Zonder deze apparaten zouden deze werknemers voortdurend naar hun kantoor moeten terugkeren om een e-mail te sturen, met hun collega's te praten, een document te controleren of af te drukken.

Business Centers gaan meer dan alleen de uitdaging van Smart Mobility aan

Ik moet bekennen: de eerste titel van dit artikel was "Business Centers staan voor de uitdaging van Intelligente Mobiliteit”. Maar toen ik op zoek ging naar informatiebronnen, realiseerde ik me dat ze niet alleen de uitdaging van de intelligente mobiliteit aannamen, maar vooral die van een verbonden en intelligente wereld.

Vandaag zijn alle mobiliteitsdeskundigen het erover eens dat deze centra onze steden slimmer maken.

Bij het bouwen van de perfecte slimme stad moeten we rekening houden met de vele aspecten van het leven van de bewoners. De werkruimte is een van deze aspecten.

Ter herinnering, het idee van een slimme stad is gebaseerd op deze fundamentele assen: slimme economie, slimme mobiliteit, slimme omgeving, slimme mensen, slim leven en, ten slotte, slim bestuur.

In dit artikel geef ik u 6 voorbeelden die duidelijk illustreren hoe business centers onze steden slimmer maken.

N.B : Hieronder stellen we een meerderheid van de Belgische bedrijven voor.

1. Intelligente economie

Het is een concept van zowel het heden als de toekomst, omdat het verwijst naar beleid dat innovatie en creativiteit stimuleert, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek, geavanceerde technologie en respect voor het milieu door duurzame ontwikkeling.

Neem bijvoorbeeld Regus Israel, dat een partnerschap is aangegaan met Powermat om draadloze oplaaddiensten te leveren in haar kantoren.

De huurders van Regus leiden een druk leven; ze zijn onderweg en werken lange dagen. Nu kunnen ze erop vertrouwen dat Regus & Powermat hun draadloze smartphones naadloos oplaadt, ook al zijn ze thuis hun oplader vergeten.

 

2. Intelligente mobiliteit

Het is een nieuwe en revolutionaire manier van denken over onze verplaatsingen. Een schonere, veiligere en efficiëntere manier. Ook interessant om te lezen: Wat is intelligente mobiliteit?

WeWork gaat deze uitdaging opnieuw aan, ditmaal met de overname van Waltz in juni 2019.

Met de smartphone-applicatie en -lezer van Waltz kunnen gebruikers verschillende Business Centers met één enkele referentie invoeren, waardoor het eenvoudig is om abonnementen voor WeWork-klanten, zoals GE Healthcare en Microsoft, te beheren.

Bovendien is Waltz niet alleen een alternatief voor sleutels of toegangskaarten. Het cloud management-portaal stelt bedrijven in staat om te weten wie hun gebouwen binnenkomt en verlaat en stelt teams in staat om "gebruikersgroepen" te definiëren, wat het gebruik van de ruimte beperkt tot bepaalde personen.

Om nog maar te zwijgen van het feit dat parkeerbeheer de kern vormt van de oorlog rond mobiliteitsmanagement. Of uw Business Center nu groot of klein is, dicht bij het openbaar vervoer of niet, een efficiënt parkeerbeheer garandeert u een rustige en vlotte bereikbaarheid voor zowel uw personeel als uw huurders. Een optimaal beheer van uw parkeergarage kan ook dienen als een hefboom om de modal shift tussen de leden van uw gemeenschap te stimuleren.

Intelligente mobiliteit

 

3. Intelligente omgeving

Dit is het aspect van een intelligente stad met betrekking tot de controle en monitoring van omgevingsfactoren zoals vervuiling, afval, groene ruimte en energie.

Met dit in het achterhoofd lanceert Befimmo Quatuor Building, een gloednieuw project dat in 2020 afgerond zal zijn. Een passief gebouw (zonnepanelen op het dak en de gevels, systeem van regenwaterrecuperatie, driedubbele beglazing en geïsoleerde muren).

Het project is ontworpen om een hoge mate van flexibiliteit in de bezetting te waarborgen. Het voldoet aan de hoogste normen van kwaliteit, innovatie en milieuprestaties. Befimmo streeft naar een BREEAM-certificaat "Excellence/Outstanding" voor dit passieve bouwproject.

Quatuor building Befimmo

 

4. Intelligente personen

Slimme mensen betekent: hoog kwalificatieniveau, aantrekkelijkheid voor levenslang leren, sociale en etnische pluraliteit, openheid, kosmopolitisme, flexibiliteit, creativiteit, democratie en deelname aan het openbare leven.

Het is in die zin dat Co.Station de tweede editie van zijn Smart Hackathon organiseert: Slimme gebouwen voor slimme steden.

Het idee van dit evenement is om innovatieve oplossingen voor de bouwsector te co-creëren. Met meer dan 80 andere enthousiastelingen brengen de deelnemers hun ideeën tot leven door zich te omringen met de beste coaches, ontwikkelaars en ontwerpers in België!

Deze Hackathon geeft de deelnemers de mogelijkheid om zich te presenteren en te werken met een set van ondernemende en commerciële tools, begeleid door 15 coaches gedurende 3 dagen. Co.Station garandeert dat elke deelnemer nieuwe vaardigheden verwerft en een onvergetelijke ervaring beleeft.

 

Smart Hackathon

5. Intelligent leven

Hoe kunnen we de educatieve en culturele voorzieningen, de toeristische attracties, de gezondheidstoestand, de kwaliteit van de huisvesting en de sociale cohesie verbeteren?

Meerdere voorbeelden illustreren hoe Business Centers de integratie van individuen, hun gehechtheid aan de groep en hun deelname aan het sociale leven bevorderen. In deze ruimtes delen de meeste leden dezelfde waarden en leefregels die door iedereen worden geaccepteerd.

Laten we SilverSquare noemen, dat een wereldwijde gemeenschap verenigt die Silversquare-leden uit heel België samenbrengt.

Startende fintech, schoonmaakbedrijf of zelfs milieuvriendelijk kledingmerk zijn welkom in de verschillende centra van deze organisatie.

Dit principe van sociale cohesie stelt minder ervaren mensen in staat om samen te werken met collega-adviesleiders, ideeën uit te wisselen, partnerschappen aan te gaan en samen projecten te ontwikkelen.

coworking

(bronafbeelding: coworker.com)

 

6. Intelligent bestuur

Dit houdt in dat technologie wordt gebruikt om een betere planning en besluitvorming te vergemakkelijken en te ondersteunen. Het gaat om het verbeteren van democratische processen en het veranderen van de manier waarop openbare diensten worden geleverd.

Op het gebied van intelligent bestuur hebben de Engelsen van The Rain Clouds besloten hun centrum in te zetten voor startende ondernemingen en bedrijven in de sector GovTech en CivTech.

De leden brengen veranderingen aan in de openbare diensten, in de communicatie tussen de overheid en de bevolking, of in de aard van de democratie zelf. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de verkoop van diensten aan de overheid of het creëren van toepassingen op basis van overheidsgegevens.

Intelligent bestuur

 

Belangrijke spelers in de ontwikkeling van Smart City

We kunnen dus besluiten door opnieuw te bevestigen dat Business Centers niet alleen een werkplek bieden aan freelancers en telewerkers. Dankzij hun vermogen om een steeds veranderend ecosysteem te creëren dat mensen in staat stelt om met elkaar in contact te komen, zijn deze ruimtes belangrijke spelers geworden in het creëren van slimme steden.

New call-to-action

 

Subscribe to blog updates