Vastgoedbeheer: hoe de juiste handhaving van huurovereenkomsten in de parkeergarage bereiken?

maart 11, 2021

Het komt vaak voor dat in eenzelfde gebouw een groot aantal huurders van verschillende ondernemingen zijn gevestigd. Hoe hoger het aantal, hoe zwaarder de dagelijkse taken van de vastgoedbeheerders zullen worden. Het beheren van een groot aantal huurders in eenzelfde gebouw is geen gemakkelijke taak.

De parking van de gebouwen vormt het trefpunt tussen al deze huurders. De verwachtingen van de huurders nemen voortdurend toe, evenals hun behoefte aan flexibiliteit. Als gevolg daarvan houden sommige huurders zich niet altijd aan hun parkeer contracten en gebruiken zij meer plaatsen dan hen is toegestaan. Dit berooft andere huurders van hun parkeerruimte en genereert meer en meer klachten voor de beheerders van het gebouw. 

Naarmate de mobiliteit blijft evolueren, krijgen huurders ook te maken met nieuwe behoeften, zoals de behoefte aan elektrische paaltjes in de parkeergarage, de mogelijkheid om deelauto's te gebruiken of andere vervoermiddelen zoals de fiets.

Het is mogelijk om op deze behoeften te beantwoorden door eenvoudigweg parkeerplaatsen te bundelen. In dit specifieke geval zou het gaan om het delen van parkeerplaatsen tussen de verschillende huurders.  Op die manier kan elke huurder gebruik maken van de verschillende diensten in de parkeergarage naar gelang van zijn of haar behoeften. 

Maar hoe zorgen we ervoor dat de huurders de huurcontracten op de parkeerplaats respecteren? Wij stellen de oplossing in dit artikel voor.

Een software om het dagelijks parkeerbeheer te vergemakkelijken en om huurovereenkomsten af te dwingen

Er is parkeerbeheer software beschikbaar, zoals die van BePark, waarmee aan elke huurder een bepaald aantal toegangen kan worden toegewezen, zodat elke huurder hetzelfde aantal toegangen tot de parkeergarage heeft als vermeld in het huurcontract

Het BePark platform, gekoppeld aan een toegangssysteem dat op de bestaande slagbomen van de parkings wordt geïnstalleerd, zal het mogelijk maken de in- en uitgangen van de parkings te controleren en de resterende beschikbare plaatsen per huurder te tellen. Het platform zal de bezettingsgegevens automatisch in real time bijwerken. Indien een huurder het maximale aantal voertuigen heeft bereikt dat gelijktijdig op de parkeerplaats aanwezig is, zullen de andere voertuigen die bij deze huurder horen niet langer toegang hebben tot de parkeerplaats. Om toegang te krijgen tot de parkeergarage hoeven gebruikers alleen hun smartphone mee te nemen, die als afstandsbediening zal fungeren. 

Elke huurder zal een parkeerbeleid kunnen vaststellen dat aangepast is aan zijn quota. Zij krijgen controle over het beheer van hun parkeergelegenheid en kunnen het gebruik van de aan hen toegewezen parkeerplaatsen verbeteren door de invoering van specifieke toegangsrechten die aan hun specifieke behoeften beantwoorden. 

Het is bijvoorbeeld mogelijk om onderscheid te maken tussen de toegang met elektrische oplaadpunten, fiets toegangen en autodeel-toegangen, wat een gebruikswaarde oplevert voor de gebruiker.

Wil je er meer over weten? Wij hebben een pagina gewijd aan vastgoedbeheerders om aan al uw parkeerbehoeften te voldoen.

De BePark oplossing kan gemakkelijk aan elke situatie worden aangepast

Ondervindt u problemen met betrekking tot de naleving van huurovereenkomsten met slechts enkele huurders onder de verschillende activa die u beheert, of zelfs met slechts één huurder? De BePark oplossing kan worden geïnstalleerd en gebruikt voor één of meerdere huurders, of zelfs voor alle bewoners of al uw beheerde activa. Elke situatie is uniek. Daarom is het BePark platform wendbaar en flexibel en kan het worden aangepast aan de behoeften van elk individu. 

Zodra het toegangssysteem in de parkeergarage geïnstalleerd is, is er altijd een mogelijkheid tot upgrading. Het is mogelijk om gebruikers toe te voegen. Als de behoeften van de huurders veranderen, of als er nieuwe huurders in het gebouw komen, zij zullen ook in alle eenvoud gebruik kunnen maken van de parkeerbeheer software.

Als vastgoedbeheerder stelt u zich waarschijnlijk de vraag: Wat is mijn rol bij de implementatie van deze parkeerbeheer oplossing?

Het antwoord is heel eenvoudig. U kunt ervoor kiezen BePark te gebruiken om onze oplossing in de parkeergarage te installeren en elke gebruiker op het platform op te leiden, of u kunt ons doorverwijzen naar huurders met problemen in verband met de naleving van de huurovereenkomst, zodat wij rechtstreeks met hen kunnen samenwerken.

In ieder geval bent u bevrijd van het dagelijks beheer van de parking en laat u de huurders vrij om er met de nodige flexibiliteit zorg voor te dragen. Dit alles met de garantie dat elke gebruiker van het BePark platform zijn huurovereenkomst respecteert. 

 

Conclusie

Klachten van huurders en schendingen van de huurovereenkomst zijn zaken die tijdrovend zijn zonder dat u ze echt kunt oplossen.

Door de BePark oplossing binnen de parkeerfaciliteit te implementeren, maakt u tijd vrij voor andere, even belangrijke taken en zorgt u ervoor dat elke gebruiker zijn huurovereenkomst respecteert. Dankzij duidelijke gebruiksregels bent u van de klachten over de parking verlost. Het toegangssysteem zal ook de veiligheid van uw gebouw verzekeren. 

Het gebruik van een dergelijke software zal u ook in staat stellen de tevredenheid van de huurders te verbeteren en een optimaal gebruik van het parkeerterrein te garanderen. Om nog maar te zwijgen van de toegevoegde waarde voor het gebouw, dankzij het voorstel van nieuwe innoverende diensten. 

Wilt u meer weten over hoe de software werkt?

Nouveau call-to-action

Subscribe to blog updates