De toekomst van mobiliteit: hoe kan uw bedrijf deze uitdaging aangaan?

januari 28, 2020

Sinds enkele jaren zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht een mobiliteitsplan op te stellen. Het doel van dit mobiliteitsplan is om de vervuiling en het wegverkeer te verminderen, waarbij de nadruk wordt gelegd op het stimuleren van alternatieven dan de auto.

Het reizen van werknemers is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse mobiliteit, het is dus van  belang ernaar te handelen om een positieve impact te hebben op de toekomst van mobiliteit. Bedrijven hebben nu de taak om de mobiliteit van hun werknemers te begeleiden en te adviseren. 

We zien nu al de opkomst van slimme mobiliteit, dankzij tal van innovaties in de digitale sector en de vervoersector. Deze slimme mobiliteit zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen.

We zullen ook een sterke toename zien van MaaS (Mobility as a Service). Daarnaast zal het aantal zelfbedieningsfietsen en scooters aanzienlijk toenemen en een nog grootschaliger vervoersmiddel worden.

De vraag hier is dan ook om te begrijpen hoe bedrijven over tien jaar hun gedrag aan deze innovaties zullen aanpassen. Hun mobiliteitsplan zal voortdurend moeten aangepast worden om consistent te zijn met de huidige trends.

Invoering van oplaadpunten voor elektrische auto's

"In 2030 zal wereldwijd 50% van de verkochte voertuigen elektrisch zijn", aldus Michel Lauwers van de krant L'Echo. Geconfronteerd met deze evolutie zullen bedrijven geen andere keuze hebben danmet deze verandering rekening te houden in hun mobiliteitsplan

Met de installatie van oplaadpunten voor elektrische auto's kunnen werknemers hun auto tijdens hun werkdag opladen op de bedrijfsparkeerplaats.

U laat uw werknemers niet alleen zien dat u ecologisch denkt door het gebruik van elektrische of hybride auto's te bevorderen, maar u biedt hun ook een extra service op de werkplek aan. 

oplaadpunt-elektrische-auto

Om nog een stap verder te gaan, kunnen bedrijven een platform voor autodelen kunnen opzetten waarmee werknemers die dicht bij elkaar wonen, samen naar het werk kunnen komen.

Abonnementen voor werknemers

Bedrijven moeten werknemers motiveren om gebruik te maken van het openbaar vervoer of zelfbedieningsfietsen en scooters.

De meest effectieve manier om dit te doen, is uw werknemers gedeeltelijk of volledig te vergoeden voor hun 'duurzamere' woon-werkverkeerkosten. Door financiële steun te verlenen, zullen ze eerder geneigd zijn deze milieuvriendelijkere vervoerswijzen dagelijks te gebruiken.

Het implementeren van telewerken

Door werknemers een of meerdere dagen per week thuis te laten werken, beïnvloedt u rechtstreeks hun woon-werkverkeer. Telewerken heeft een groot voordeel: het vermindert het woon-werkverkeer.

Een bedrijf dat zijn werknemers een of meer dagen telewerk biedt, heeft minder parkeerplaatsen en minder ruimte op het terrein nodig. Thuiswerken is een nieuwe manier van werken en is voordelig voor zowel werknemers als werkgevers op het gebied van mobiliteit.

Als u meer wilt weten over de voordelen van telewerken, bekijk dan ons artikel: 3 redenen waarom u uw werknemers moet toestaan om te blijven telewerken.

Nouveau call-to-action

Subscribe to blog updates