Kijken naar het parkeerbeleid voor bedrijfsparkeerplaatsen

oktober 2, 2020

De parkeerplaats van uw bedrijf is een niet te verwaarlozen goed. Het draagt bij aan de goede werking van uw bedrijf en stelt u in staat om de mobiliteit van uw werknemers te beheren, maar het kan ook leiden tot ontevredenheid bij de werknemers. Het is daarom belangrijk dat de regelgeving binnen het bedrijf goed doordacht is, zodat alle medewerkers tevreden zijn. Het parkeerbeleid is het middel waarmee u dit mogelijk maakt.

 

De huidige context

De afname van het aantal parkeerplaatsen op bedrijfsparkeerplaatsen

In België hebben de autoriteiten, net als op sommige plaatsen in Frankrijk, initiatieven genomen om het aantal parkeerplaatsen in kantoorgebouwen te verminderen, teneinde een modale verschuiving van auto's naar duurzamere vervoerswijzen aan te moedigen. Op lange termijn hoopt men een aangename stedelijke ruimte te creëren die plaatsmaakt voor groene ruimten en niet-vervuilende openbare vervoers- of vervoersinfrastructuur.

Een voorbeeld hiervan is de COBRACE (Brusselse Code voor Lucht-, Klimaat- en Energiebeheer) in Brussel. Dit reglement bepaalt het aantal toegestane parkeerplaatsen voor elk bedrijf op basis van zijn kantoorruimte en zijn toegankelijkheid via het openbaar vervoer.

 

De auto, het geprefereerde vervoermiddel voor pendelaars

Ondanks de vele initiatieven die zijn genomen om het gebruik van duurzamere transportmiddelen aan te moedigen, blijft de auto het transportmiddel dat respectievelijk 70% en 65% van de Franse en 65% van de Belgische beroepsbevolking gebruikt voor het woon-werkverkeer.

Hier volgt een opsomming over het gebruik van de auto om naar het werk te gaan:

  • Wanneer een parkeerplaats op de werkplek gegarandeerd is, rijdt 72% van de werknemers er naartoe
  • Wanneer er geen gegarandeerde parkeerplaats op de werkplek is, rijdt 50% van het personeel naar het werk

We merken op dat 22% van de werknemers hun manier van reizen zal veranderen afhankelijk van de aanwezigheid of afwezigheid van een bedrijfsparkeerplaats. Daarom is het belangrijk om de parking aan te passen aan de behoeften van de gebruikers en hen toe te laten hun verplaatsingen zoveel mogelijk te plannen. Dit zal de modal shift van de auto stimuleren en tegelijkertijd de medewerkers tevreden houden.

werknemers met de auto naar het werk

Het parkeerbeleid in enkele woorden

Het parkeerbeleid is een regeling die binnen een bedrijf wordt toegepast om het parkeren op de parkeerplaats te reguleren. Het is gericht op het optimaliseren van het beheer van de parkeerplaats door het implementeren van verschillende oplossingen en functionaliteiten als antwoord op de complexiteit van het ondervonden probleem. Over het algemeen laat dit beheersbeleid toe om het verkeer van voertuigen zowel inkomend als binnen de parkeerplaats vlot te laten verlopen. Dit beleid wordt dus uitgevoerd in het kader van een globaal mobiliteitsmanagement. Het parkeerbeleid maakt ook meer algemeen deel uit van het mobiliteitsplan en maakt het effectief.

Aangezien de problemen waarmee bedrijven te maken hebben specifiek zijn voor elk bedrijf, is het belangrijk dat het parkeerbeleid specifiek voor elke vestiging wordt opgesteld en dat het wordt aangepast aan de behoeften van het bedrijf, de behoeften van de werknemers en de bedrijfscultuur.

Eenvoudig gezegd, door het invoeren van een parkeerbeleid bepaalt u het type toegang tot de parkeerplaats waar elke werknemer of bezoeker recht op heeft. Een werknemer krijgt een voorkeurstoegang, d.w.z. dat hij of zij een gegarandeerde plaats op de parkeerplaats krijgt. Voor andere bedrijven kan elke werknemer een quotum aan parkeerruimte hebben, maar alle werknemers moeten vooraf reserveren. Anderen kunnen een quotum van parkeerdagen binnen de parkeerplaats hebben en hun plaats op voorhand reserveren.

Een parkeerbeleid zal zorgvuldig moeten worden doordacht en rekening moeten houden met een aantal criteria zoals:

  • Het totale aantal werknemers (en bezoekers)
  • Het aantal werknemers dat naar het werk rijdt
  • Het aanwezigheidspercentage
  • De bezettingsgraad van de parkeerplaats

Het zal ook belangrijk zijn om rekening te houden met de verschillende soorten banen van uw werknemers en hun persoonlijke mobiliteitsbehoeften.

Ontdek hier hoe u het juiste parkeerbeleid voor uw bedrijf kunt creëren.

Het parkeerbeleid, een echte troef voor uw bedrijf

Alles gaat goed in uw bedrijf en u ziet niet in hoe een parkeerbeleid de werking van uw bedrijf zou kunnen verbeteren? We nemen de voordelen ervan met u door. 

De voordelen van een parkeerbeleid zijn meervoudig. Iedereen heeft baat bij de implementatie van zo'n regeling, de werknemers, het bedrijf zelf, maar ook de gemeenschap. 

Een helpende hand om het modale aandeel van de auto te verminderen...

Als uw bedrijf een modal shift doelstelling heeft opgenomen in zijn mobiliteitsplan, is het parkeerbeleid één van de meest effectieve maatregelen om een modal shift naar duurzamere transportmiddelen dan de auto te realiseren. Als uw parkeerbeleid gericht is op het verminderen van het aantal mensen dat naar het werk rijdt, zult u mensen aanmoedigen om andere vervoersmiddelen te gebruiken. 

Sommige werknemers wonen misschien maar een paar kilometer van uw kantoor, maar gebruiken toch de auto om er te komen. N.B. 50% van de verplaatsingen in de stad zijn minder dan 3 kilometer. U zou dus een impact kunnen hebben op de vervoerswijze van deze mensen. Door het gebruik van actieve vervoersmiddelen zoals fietsen of lopen voor korte afstanden in de stad, zullen deze werknemers geen parkeerproblemen meer hebben en zullen ze zich ook sneller en zonder irritatie in de file kunnen verplaatsen. In de stad is de gemiddelde snelheid van een fietser 15 km/u, terwijl de gemiddelde snelheid van een auto 14 km/u is.

Een aangenamer dagelijks leven voor werknemers

Sommige werknemers vinden dat ongereguleerd parkeren op uw bedrijfsparkeerplaats niet eerlijk is. Soms hebben ze geen andere keuze dan naar het werk te rijden en nooit een vrije parkeerplaats te vinden, terwijl anderen misschien een ander vervoermiddel gebruiken en zo ruimte vrijmaken.

Het parkeerbeleid zal bijdragen aan een eerlijker regelgeving binnen het bedrijf. Door een parkeerbeleid te ontwikkelen, kunt u rekening houden met ieders specifieke mobiliteitscriteria, zodat iedereen eerlijk wordt behandeld. Werknemers zullen zich meer gehoord voelen en meer vertrouwen krijgen.

Nadat het parkeren geoptimaliseerd is, zullen de frustraties van werknemers die niet eerder een parkeerplaats toegewezen kregen, verminderen. Ze zullen ook de stress en de onzekerheid van het vinden van een parkeerplek kunnen loslaten. Deze vermindering van stress zal ook voelbaar zijn op de personeelsafdeling, die niet langer alle klachten over het parkeren op de bedrijfsparkeerplaats zal ontvangen. De mensen van de afdeling zullen ook profiteren van een tijdsbesparing die hen in staat stelt zich te concentreren op andere, even belangrijke dagelijkse taken.

Ontdek hier de andere voordelen van het voeren van een parkeerbeleid in uw bedrijfsparking.

De huidige context, die bijvoorbeeld de toename van telewerken en de implementatie van het flex-kantoor inhoudt, versterkt de noodzaak van een parkeerbeleid alleen maar. Het opstellen van een dergelijke regeling zal op termijn tijd besparen voor u en uw medewerkers. Deze laatsten zullen hun mobiliteit kunnen aanpassen aan de toegang die ze op de parking zullen hebben.

Parkeerbeleid parking policy gids

Subscribe to blog updates